ÖB – "Mina tankar går till de anhöriga och våra norska kamrater"

Med sorg har jag mottagit beskedet att de norska besättningsmedlemmarnas kvarlevor har påträffats vid haveriplatsen. Mina tankar går till de anhöriga och våra norska kamrater i deras svåra stund. Norges förlust är också vår.

Jag har tidigare till min norska kollega framfört min och Försvarsmaktens medkänsla. Jag vill framföra mitt tack till all civil och militär personal som deltagit i räddningsarbetet under mycket svåra omständigheter.

Sverker Göranson
Överbefälhavare