ÖB kommenterar försvarsministerns avgång

Med anledning av Sten Tolgfors beslut att avgå som försvarsminister vill överbefälhavare Sverker Göranson uttrycka sin uppskattning för samarbetet och engagemanget.

– Försvarsminister Sten Tolgfors berättade i dag om att han tappat energin och glädjen för jobbet. Sett i skenet av det, har jag förståelse för att han väljer att lämna sitt uppdrag och jag vill tacka honom för ett gott samarbete. Personligen har jag satt stort värde på hans engagemang för våra soldater och sjömän, säger Sverker Göranson.

ÖB konstaterar att varje tid har sitt försvar och den omdaning av Försvarsmakten som Sten Tolgfors sjösatt fortsätter att verkställas. Nu arbetar Försvarsmakten med att få det nya insatsförsvaret på plats, något som kommer att stå färdigt 2019. Då kommer 55 000 anställda stå redo att försvara svenska intressen både här hemma, i närområdet och runt om i världen med bara några dagars varsel.

– Vi har nu en Försvarsmakt med budget i balans. Vi har lämnat värnpliktssystemet bakom oss och står inför viktiga beslut vad det gäller materielanskaffning. Då är det bra att Sten Tolgfors, i ett av sina sista uppdrag, skissade på direktiven för en ny försvarsberedning som ska tillsättas under våren, säger Sverker Göranson.

Överbefälhavaren ser fram emot samarbetet med efterträdaren, nu närmast under en period med Catharina Elmsäter-Svärd.