ÖB besöker Kina

Överbefälhavare Sverker Göranson besöker just nu Kina på inbjudan av general Chen Bingde. Programmet fokuserar kring diskussioner om fredsbevarande insatser.

ÖB Sverker Göranson under första dagen av besöket i Kina. Foto: Lars Rask/Försvarsmakten

Besöket, som pågår fram till den 23 mars, är ett svarsbesök med anledning av general Chen Bingdes besök i Sverige 2011, samt en uppföljning av tidigare ÖB Håkan Syréns besök år 2008.

Under besöket kommer ÖB att tala inför studenter vid National Defense University. Han genomför även ett bilateralt möte med general Chen Bingde, generalstabschef, där bland annat Kinas deltagande i antipiratverksamheten i Adenviken kommer att diskuteras. Möjligheten att utbilda kinesisk personal vid FN-ackrediterade kurser vid Försvarsmaktens internationella centrum Swedint finns också med på agendan.

ÖB kommer även att studera stridstaktiska moment vid kinesiska artilleri- och luftförsvarsförband.