Nu väntar högt tempo

Den multinationella övningen Cold Response har pågått sedan i måndags. Sverige bidrar med cirka 1 500 deltagare, och nu är soldaterna redo att ta upp striden.

Livgardet, Amf 1 och I 19 ingår under övningen i en multinationell brigad, och nu är soldater och officerare redo för strid. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Soldater ur Livgardets sjunde bataljon har förberett sig själva och sin utrustning och inväntar order på en parkeringsyta strax utanför Bjerkvik.
Soldater ur Livgardets sjunde bataljon har förberett sig själva och sin utrustning och inväntar order på en parkeringsyta strax utanför Bjerkvik. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Löjtnant Mattias Touminen håller genomgång med sina gruppchefer och understryker vikten av säkerhetsfrågor. Personalen måste klä sig rätt och vara medvetna om lavinfaran.
Löjtnant Mattias Touminen håller genomgång med sina gruppchefer och understryker vikten av säkerhetsfrågor. Personalen måste klä sig rätt och vara medvetna om lavinfaran. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Robert Eriksson hjälper sin kamrat med bildförstärkaren som gör att soldater kan strida i mörker.
Robert Eriksson hjälper sin kamrat med bildförstärkaren som gör att soldater kan strida i mörker. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Soldater ur Livgardets sjunde bataljon har förberett sig själva och sin utrustning och inväntar order på en parkeringsyta strax utanför Bjerkvik. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Löjtnant Mattias Touminen håller genomgång med sina gruppchefer och understryker vikten av säkerhetsfrågor. Personalen måste klä sig rätt och vara medvetna om lavinfaran. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Robert Eriksson hjälper sin kamrat med bildförstärkaren som gör att soldater kan strida i mörker. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

– Moralen är på topp och alla är taggade, säger korpral Robert Eriksson.
Robert Eriksson är en av många förväntansfulla soldater i den svenska styrkan. Mest av allt vill han bara hoppa in i sitt fordon och påbörja anfallet i dalgångarna norrut där motståndaren gömmer sig, men just nu måste han vänta tillsammans med sina kamrater. Han väntar på order från sin gruppchef. Samtidigt, i en lagerlokal strax intill, håller löjtnant Mattias Touminen genomgång med sina gruppchefer.
– Kom ihåg att våga vara chefer. Ni kollar att soldaterna dricker vatten, byter strumpor och att fordonsförarna får sin sömn. Jag håller koll på er, säger han.
– Vi ska pressa motståndaren bakåt, så det kommer att bli några dagar med högt tempo nu,. Alltså är det viktigt att vi håller koll på varandra och följer säkerhetsbestämmelser, fortsätter han.

Därefter går ställföreträdande plutonchef, löjtnant Fogelström, igenom insatsreglerna som reglerar när man får öppna eld mot motståndaren. Han understryker att fordonsförarna ska bära reflexväst och går igenom rutiner för vattenpåfyllning, batteribyten och säkerhetstjänst. Gruppcheferna skriver i sina anteckningsblock.

Hårt motstånd

Landskapet i det stora övningsområdet är kuperat med smala dalgångar och höga branta berg. Den djupa snön gör att hjulgående fordon är begränsade till vägar och broar, och längs vägarna och i skogen kan motståndare förbereda överfall och sabotage. Av de cirka 16 000 som deltar i övningen har cirka 2 600 i uppgift att agera motståndare. 191. Mekaniserade bataljonen är namnet på den svenska enhet som har till uppgift att pressa motståndaren norrut, och under övningen består bataljonen av tre kompanier från Livgardet, I 19 och Amf 1.
– Inledningsvis kommer den svenska bataljonen att ligga i täten för den internationella brigaden, säger major Peter Almström som är kompanichef från Livgardet.

– Vårt kompani kommer att framrycka bakom ett mekaniserat kompani som förflyttar sig med stridsfordon och stridsvagnar. Sedan kommer vi göra avsittning och anfalla på skidor i syfte att skydda flanken på det mekaniserade kompaniet, fortsätter han.

Internationellt samarbete

Ett av övningens huvudsyften är att utveckla den internationella samarbetsförmågan och kunna verka med nordiska och utländska förband i subarktisk miljö. Övningen genomförs som en del i det nordiska försvarssamarbetet och under övningen samarbetar Sverige med flera andra nationer.
– Det är jättekul att öva utomlands. Vi bor tillsammans med kanadensare. Vi har fått tältsängar av dem, och de har kokat vatten till oss, säger korpralen Robert Eriksson.
– Det har gått jättebra under förberedelserna och folk jobbar på. Nu blir utmaningen att bibehålla stridsvärdet och se till att alla är taggade när vi får order om att rycka framåt, säger Peter Almström.

Extremt klimat

En utmaning under övningen blir att få allt att fungera i djup snö och i temperaturer som ibland sjunker långt under nollstrecket. Personalen måste klä sig rätt, maskiner måste underhållas och olika system ska fungera tillsammans.
– Jag ser fram emot att få leda mitt kompani i en full brigad med alla friktioner som det innebär. Det är kul att få vara ute, säger Peter Almström.
– Bergen och den djupa snön kommer att ge oss en utmaning, men vi är väl förberedda. Vi har övat mycket i vintermiljö och det ska bli kul att möta motståndaren och göra det vi har övat inför, säger Robert Eriksson.