Motståndaren pressas norrut

Cold Response har nu pågått i en vecka och den internationella brigaden har pressat motståndaren norrut genom skogarna i de norska dalgångarna.– Det gick ganska trögt i början, men senaste dagarna har det varit hektiskt. Nu bara kör vi, säger Joakim Brännholm som är soldat på en pansarskyttepluton från I 19.

Striderna har bedrivits till sjöss, i luften och på marken, och den internationella brigaden har satt hård press på motståndaren. Här syns en av stridsvagnarna från I 19. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Löjtnant Frans von Fieandt och soldaten Joakim Brännholm från I 19 har växlat från lågintensivt till högintensivt tempo under övningen.
Löjtnant Frans von Fieandt och soldaten Joakim Brännholm från I 19 har växlat från lågintensivt till högintensivt tempo under övningen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
En soldat från motståndarsidan bemannar en tung kulspruta.
En soldat från motståndarsidan bemannar en tung kulspruta. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Norska fregatter på väg norrut, i riktning mot motståndaren.
Norska fregatter på väg norrut, i riktning mot motståndaren. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Löjtnant Frans von Fieandt och soldaten Joakim Brännholm från I 19 har växlat från lågintensivt till högintensivt tempo under övningen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
En soldat från motståndarsidan bemannar en tung kulspruta. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Norska fregatter på väg norrut, i riktning mot motståndaren. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Under övningen är de cirka 2600 motståndarna märkta med röda band och den internationella brigaden är märkt med vitt. När övningen började sattes brigadens stridande marktrupper in i Bjerkvik med uppgiften att pressa motståndaren bakåt, norrut mot Tromsö.
– Vi har stött på många minor och försvarsgrupperade stridsfordon med bra eldställningar, men striderna har gått bra och vi har lyckats bra med uppgiften. Visst har det varit en del väntan, men det är ju trots allt en hel brigad som ska flyttas, säger Frans von Fieandt som är stridsvagnsplutonchef från I 19.

– Bataljonen har löst sina uppgifter. Samarbetet mellan olika förbandstyper från olika länder kan ta tid, men det finns en god vilja att lyckas, säger Markus Björklund som är bataljonsövningsledare från Livgardet.
Just nu befinner sig marktrupperna grupperade på olika platser i området mellan Lofoten och Tromsö, i höjd med Treriksröset.
– Slutstriden påbörjas idag. Sedan är det återsamling och hemtransport, säger Markus Björklund.

Högt och lågt

Från flyget deltar cirka 50 flygplan och 35 helikoptrar, varav tolv plan flyger från Sverige. Övningen har inneburit goda möjligheter att öva kunskap och kompetens tillsammans med Norge och Belgien som deltar i luften.
– Det har gått jättebra. Samtliga piloter har nu behörighet att lufttanka och det nordiska samarbetet är väl utvecklat, säger Louise Levin som är informatör på F 21 i Luleå.

I takt med att marktrupper avancerar och flygförband löser uppgifter i det nordiska luftrummet gör även de marina förbanden gjort framsteg till sjöss där ett 20-tal fartyg från åtta nationer deltar i det fiktiva konfliktscenariot. Från Sverige deltar korvetten HMS Härnösand som har genomfört ett brett spektrum av övningar inom luftförsvar, ytstrid och ubåtsjakt med ett gott resultat.
– Vi har deltagit tillsammans med Norge på motståndarens sida där vi har gett den stora sjöstyrkan en rejäl match. Samarbetet har fungerat mycket bra hittills och det är en givande övning, säger Jörgen Sjövik som är fartygschef på HMS Härnösand.

Olycka präglar stämningen

Samtidigt som övningen pågår präglas stämningen av den tragiska flygolyckan vid Kebnekaise där fem norska officerare omkom. Under söndagen hölls en minnesceremoni i norska Evenes där bland annat den norska kungen och Sveriges arméinspektör Berndt Grundevik deltog.