Minröjning vid teknikens framkant

Minröjningsfartyget HMS Ulvön är just nu i full gång med slutprover av ett av de riktigt tunga minsökningssystemen ombord. Farkosten ROV-S är en avancerad och kraftfull undervattensfarkost, utrustad med sonar, som söker i undervattensmiljön långt framför fartyget i jakten på minor.

Farkosten är tung och kan lätt kan skada personalen om man inte är försiktig. Foto: HMS Ulvön/Försvarsmakten
Noggrannhet vid navigeringen av fartyget är viktig.
Noggrannhet vid navigeringen av fartyget är viktig. Foto: HMS Ulvön/Försvarsmakten
Farkosten avprovas strax före dykning.
Farkosten avprovas strax före dykning. Foto: HMS Ulvön/Försvarsmakten
Noggrannhet vid navigeringen av fartyget är viktig. Foto: HMS Ulvön/Försvarsmakten
Farkosten avprovas strax före dykning. Foto: HMS Ulvön/Försvarsmakten

Moderna minor är mycket avancerade och kan upptäcka ett minröjningsfartyg i närheten. Syftet med att söka på större avstånd från fartyget är att öka avståndet till hotet och därigenom möjliggöra en säkrare miljö för besättningen ombord.

– Att skapa en hanterbar situation för besättningen i en hotfull miljö är en av grundstenarna i mitt jobb säger fartygschefen, örlogskapten Martin Göth. Det är inte bara hotet från moderna och avancerade sjöminor utan även hot från luften och ytan som vi behöver träna på att möta.

Trots att systemen är tekniskt avancerade krävs skicklighet i navigering, manöver och sjömanskap. Med en besättning om 29 man finns det inte utrymme för misstag. Alla behövs och alla har flera olika uppgifter ombord. Som besättningsmedlem är man en kugge i ett väloljat maskineri.