Medinflytande är en grundbult i hemvärnsrörelsen

– Jag har alltid jobbat med medinflytande för att det engagerar våra soldater. Det är viktigt att vi inom frivilligrörelsen tar tillvara på medlemmarnas civila förmågor och ger dem möjlighet att komma med förslag. Jag är av den uppfattningen att förbättringsförslag ska komma nedifrån i organisationen. Sen ska det kanaliseras uppåt via de råd som finns och sedan verkställas eftersom besluten tas, säger Lennart Andersson, Lapplandsjägargruppen.

Vice ordförande i de olika hemvärnsråden. Från vänster: Per Söderberg, Norrbottensgruppen, Mats Ericsson, Fältjägargruppen, Ulf Åkerlund, Västernorrlandsgruppen, Lennart Andersson, Lapplandsjägargruppen och Kjell Berggren, Västerbottensgruppen. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Olof Granander, chef I 19, tillika ordförande för hemvärnsrådet. Arbetar med frågor som lyfts upp under mötet.
Olof Granander, chef I 19, tillika ordförande för hemvärnsrådet. Arbetar med frågor som lyfts upp under mötet. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Olof Granander, chef I 19, tillika ordförande för hemvärnsrådet. Arbetar med frågor som lyfts upp under mötet. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten

Under två dagar har överste Olof Granander, chef I 19, träffat fem vice ordförande i hemvärnsråden från Härnösand och norröver. Anledningen är att i första hand diskutera medinflytande men även rekryteringsfrågor, organisationen och belöningssystem.
– Det är mitt första möte på det här sättet. Normalt brukar jag besöka utbildningsgrupperna var för sig. På mötet kommer vi inte att besluta någonting utan vi diskuterar uppkomna frågor för att sedan ta fram olika förslag som vice ordförande tar med sig ut till sina respektive organisationer. Sen lyfts frågorna i de olika råden, om förslagen är bra kommer det att tillämpas eftersom.

Mats Ericsson, kompanichef vid Fältjägargruppen i Östersund arbetar i normala fall som platschef på en turistanläggning.
– Medinflytande är bra och måste alltid diskuteras. Det vitaliserar organisationen. Nu är det extra viktigt eftersom Hemvärnet har minskat i antal och organisationen har förändrats. Mötet ser jag också som ett viktigt kunskapsutbyte utbildningsgrupperna emellan. Här kommer alltifrån materiel, ekonomi till organisationsfrågor att diskuteras.


Norrbottens regemente, med Olof Granander i spetsen ansvarar sedan 2006 för Hemvärnet samt stödet till frivilligorganisationerna i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
Utbildningen vid hemvärnsbataljonerna och stödet till frivilligorganisationerna sker från utbildningsgrupperna. Dessa finns i Kiruna, Boden, Umeå, Östersund och Härnösand.


Utbildningsgruppernas huvuduppgifter är att: utbilda hemvärnsförbanden i området och stödja de frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet men även genomföra militära insatser och stöd till samhället.