Målgång i övningen

Cold Response har lyft det nordiska samarbetet till ytterligare höjder. För första gången har en flygoperation skett över landsgränsen. Målsättningarna för övningen vid flottiljens bägge stridsflygdivisionerna har nåtts och en mission commander har examinerats.

Cold Respons är slut för denna gången och divisionschefen för 212:e stridsflygdivisionen summerar övningen. En flygtekniker genomför kontroll av flygplanet efter flygning. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Carl-Fredrik Edström
Carl-Fredrik Edström Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Både 211:e och 212:e stridsflygdivisionerna har nått målen med övningen.
Både 211:e och 212:e stridsflygdivisionerna har nått målen med övningen. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Ljust eller mörkt spelar ingen roll. Piloterna ska klara samma uppgifter. En del uppgifter som till exempel flygunderstöd till marktrupper kan upplevas som enklare att genomföra i mörkret.
Ljust eller mörkt spelar ingen roll. Piloterna ska klara samma uppgifter. En del uppgifter som till exempel flygunderstöd till marktrupper kan upplevas som enklare att genomföra i mörkret. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Carl-Fredrik Edström Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Både 211:e och 212:e stridsflygdivisionerna har nått målen med övningen. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Ljust eller mörkt spelar ingen roll. Piloterna ska klara samma uppgifter. En del uppgifter som till exempel flygunderstöd till marktrupper kan upplevas som enklare att genomföra i mörkret. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Ett av målen med övningen var att vidmakthålla och vidareutveckla interoperabiliteten. Tack vare, eller på grund av, övningsupplägget med flera olika nationer och även marint deltagande så är målet nått. Övningen är den norska försvarsmaktens slutövning med fokus på markförbandens förmåga i vintermiljö.

– Vår interoperabilitet har ökat, förutom norska stridsflyg så har även belgiska F-16 deltagit. Andra flygplan exempelvis, DA-20 flygplan med uppgift att störa radio och radar, och transportflyg har också deltagit. Att vi dessutom haft egen tanker som taktisk resurs har höjt kvaliteten i övningen och det har gett oss tillfällen att träna lufttankning, säger Carl-Fredrik Edström chef för 212:e stridsflygdivisionen.

Möjligheten att delta i en sådan stor övning som Cold Respons från hemmabasen på Kallax gör att stridsflygdivisionerna får en kvalitativ och övning i komplex miljö.

– Vi är tacksamma att vi fått genomföra övningen från F 21. Vi har inte deltagit i övningen fullt ut, utan arbetat i stort sätt vanlig arbetstid och på så sätt kunnat delta i Cold Response "gratis". Tack vare att övningen haft ett verklighetstroget scenario har även våra unga piloter skolats in i sina roller på ett bra sätt, förklarar han.

Gränsövergång

För första gången har en flygoperation genomförts över landsgränsen. Ett transportflygplan skulle genomföra en viktig transport från Norge till Sverige och sedan återvända tillbaka. Uppgiften för stridsflygplanen var att skydda denna transport från luft- och markhot. I Norge ansvarade norska F-16 för att skydda transporten och redo att överta ansvaret för skyddet vid landsgränsen fanns svenska JAS 39 Gripen.

– Vi genomförde detta på torsdag förmiddag med lyckat resultat. Samma övning skulle genomföras på eftermiddagen, berättar Carl-Fredrik Edström.

Det var då det hände, det som inte får hända. Mitt i övningen kom det tunga beskedet om fem förlorade norska kollegor.

– Våra tankar har gått till anhöriga och kollegor i Norge men vi har också sett till att alla på divisionen fått det stöd de behöver. Två av våra piloter var i luften när haveriet inträffade och var de första som påbörjade eftersök av flygplanet med hjälp av videosensorer som vi kan bära på flygplanet, berättar han.

Att prata om haveriet i grupp är ett sätt att behandla sina känslor och tankar.

– Det är en del av vår verklighet. Vår verksamhet är förenat med stora faror, en påminnelse att det vi gör är farligt och att fokus måste vara flygsäkerhet.

De planerade flygningarna under fredagen ställdes in så räddningsresurserna kunde fortsätta med sin viktiga uppgift. Samtidigt fortsatte markoperationerna i övningen på den norska sidan.

Examination

Som avslutning på övningen genomförde ett stort sammansatt flygförband, Large Force Engagement, med svenska JAS 39 Gripen, norska och belgiska F-16 Fighting Falcon en avslutande gemensam flygoperation. Totalt 36 flygplan deltog med en svensk pilot som mission commander. Som mission commander får man resurser tilldelade i form av stridsflyg, lufttankning och ledning av dessa. Sedan är det dennes uppgift att samordna, planera och leda så att förbandet kan lösa sin uppgift på bästa sätt.

– Han klarade examinationen och divisionen fick en ny mission commander. Samarbetet har fungerat bra, men det finns alltid förbättringsarbeten framförallt när det gäller sambandsbiten, avslutar Carl-Fredrik Edström.