Litet men effektivt stöd

Korvetten Härnösand befinner sig i Nordnorge, långt från sin hemmahamn i Karlskrona. I det allra mesta är fartyget självförsörjande, exempelvis tillverkas allt dricksvatten ombord, men för vissa behov behövs stöd från land. Fyra officerare ur 34:e underhållsdivisionen utgör under Cold Response detta stöd.

På vissa kajer behöver särskilda fendrar läggas ut för att skydda fartyget. Foto: Fredrik Sundström/Försvarsmakten
Foto: Fredrik Sundström/Försvarsmakten
Ofta sker bunkring av fartyget under kvällar och nätter.
Ofta sker bunkring av fartyget under kvällar och nätter. Foto: Fredrik Sundström/Försvarsmakten
Foto: Fredrik Sundström/Försvarsmakten
Ofta sker bunkring av fartyget under kvällar och nätter. Foto: Fredrik Sundström/Försvarsmakten

–Vår uppgift under övningen är att se till att HMS Härnösand får mat, vatten, drivmedel och reservdelar så att de kan lösa sin uppgift till sjöss, säger Fredrik Sundström som är en av officerarna i underhållsgruppen.

Så kort tid i hamn som möjligt

När fartyget förtöjer står tankbilen beredd med diesel. På så sätt blir stoppen i hamn korta och effektiva. Fartyget kan vara längre tider till sjöss där det gör nytta. Gruppen har med sig två 20-fots containrar där huvudparten av fartygets reservdelar förvaras. För att transportera dessa finns lastbilar och en personbil. I Tromsö, där man är grupperad, har det kommit runt en meter snö sedan i måndags, vilket gör arbetet svårare.

–Fartyget skickar sitt underhållsbehov till oss. Utifrån det bedömer vi vad vi kan lösa på plats med de resurser vi har med oss. Behövs det reservdelar som vi inte har med oss, eller för att återfylla våra förråd, skickar vi en signal till Marina basbataljonens rörliga underhållsledning som i sin tur beställer från Sverige, fortsätter Fredrik Sundström.

Tar hjälp av lokala resurser

Till hjälp här i Norge finns även avtal med lokala skeppsmäklare som hjälper till med beställningar av kajer, mat, vatten, drivmedel, slamsugning och annan service som finns i området. Fartyget kan naturligtvis även bunkra drivmedel till sjöss, från andra fartyg. Det är dock inte alltid möjligt att göra, exempelvis kan vädret vara för hårt.

Det stöd som Fredrik Sundström och hans tre kollegor lämnar till fartyget är avgörande för fartygets effektivitet till sjöss. Ett stöd som skulle se ut på ungefär samma sätt, oavsett var i världen fartyget befinner sig, så länge det finns en hamn med infrastruktur.