Kungligt besök i Göteborgs garnison

Som ett led i ÖB:s inbjudan till hovet att besöka Försvarsmakten under 2012 gjorde H.K.H. Prins Carl Philip ett besök på Försvarsmedicincentrum och Göteborgs garnison under onsdagen den 7 mars.

Prins Carl Philip i samtal med personal ur Hemvärn med marina uppgifter innan båtturen. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Takterna att köra stridsbåt satt i.
Takterna att köra stridsbåt satt i. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Bernt Evaldsson förklarar momenten för prins Carl Philip vid en skadeplatsövning. På bilden syns även, förutom de övade, skademarkörer och instruktörer, Timo Strömwall och Håkan Pettersson.
Bernt Evaldsson förklarar momenten för prins Carl Philip vid en skadeplatsövning. På bilden syns även, förutom de övade, skademarkörer och instruktörer, Timo Strömwall och Håkan Pettersson. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Takterna att köra stridsbåt satt i. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Bernt Evaldsson förklarar momenten för prins Carl Philip vid en skadeplatsövning. På bilden syns även, förutom de övade, skademarkörer och instruktörer, Timo Strömwall och Håkan Pettersson. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten

Det var ett späckat program prins Carl Philip fick ta del av under dagen. Det är en varierande och komplex verksamhet vid Göteborgs garnison och Försvarsmedicincentrum som inte är helt lätt att sätta sig in i. Förutom en allmän information om verksamheten och en introduktion till sjukvårdssystemet så fick prinsen under förmiddagen en inblick i hur Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna är organiserade i Göteborg och Sjuhäradsbygden. Här har en av de fyra bataljonerna marina uppgifter och använder bland annat stridsbåtar.  I och med att prins Carl Philip var stridsbåtsförare under sin värnplikt så passade det bra att ta en kort tur i Göteborgs skärgård, med prinsen som förare.

– Det var roligt att köra stridsbåt igen, det är ungefär som att cykla, har du en gång lärt dig det så är det lätt att plocka upp takterna, sa prins Carl Philip.
 
Eftermiddagen gick åt till att besöka hälso- och sjukvårdspersonalen som snart skall rotera ner till Afghanistan och avlösa sina kollegor i FS 22. Därför kallas denna befattningsutbildning, som genomförs två gånger om året, allmänt lite slarvigt för Rotationsutbildning. De cirka 50 personer som har hälso- och sjukvårdsbefattningar i FS 23 gör nu den sista av den tre veckor långa utbildningen vid Försvarsmedicincentrum, vilkens roll i utbildningen klarlades.

– Denna vecka är det, allt som allt med skademarkörer och flera instruktörer, dubbelt så många personer involverade i utbildningen, alltså drygt 100 stycken, säger kurschefen Bernt Evaldsson. Vi genomför många verklighetstrogna övningar för att personalen ska träna på att arbeta effektivt tillsammans under pressade förhållanden och vara väl förtrogna med fordon, utrustning och varandra. Kompetensen har de ju redan så att säga. Det medverkar bland annat amputerade skademarkörer från England för att öka realismen ytterligare, berättar Bernt Evaldsson.

Prinsen fick varje moment redovisat och förklarat i förevisningarna på skadeplatsen, under evakueringen, vid sjukvårdsmottagningen och vid presentationen av simuleringsverksamheten. Det fördes en förklarande och kompletterande dialog under förevisningarnas praktiska delar.

– Jag tycker att dagen har varit bra och det har varit intressant att följa övningarna. Det känns tryggt att försvaret har så duktig personal, avslutade prins Carl Philip.

Chefen för Försvarsmedicincentrum och Göteborgs garnison överste Mikael Åkerström var värd och följde prins Carl Philip under hela besöket för att ge en så god bild av verksamheterna som möjligt. Prins Carl Philip var mycket intresserad och ställde frågor efterhand.

Deltagande från hovet var förutom prins Carl Philip också H.M. Konungens stabschef, generalmajor Håkan Pettersson.