Inga behov av akuta miljöinsatser vid Kebnekaise

Som en följd av den tragiska flygplansolyckan vid Kebnekaisemassivet där fem människor omkom samarbetar nu flera offentliga aktörer med att analysera miljökonsekvenser och eventuella behov av åtgärder. – I dagsläget råder inget behov av akuta insatser, konstaterar räddningschef Thomas Winnberg, Kiruna räddningstjänst.

Vattenprov tas i avrinningsområdet nedanför Rabots glaciär. Foto: Kiruna kommun
Fjällbranten med troliga islagsplatsen för flygplanet.
Fjällbranten med troliga islagsplatsen för flygplanet. Foto: Kiruna kommun
Gruppen vid Rabots glaciär, en grupp i förgrund och en del av gruppen högre upp vid vrakrester som fallit ner mot glaciären, fjällkammen syns högst upp i bild.
Gruppen vid Rabots glaciär, en grupp i förgrund och en del av gruppen högre upp vid vrakrester som fallit ner mot glaciären, fjällkammen syns högst upp i bild. Foto: Kiruna kommun
Fjällbranten med troliga islagsplatsen för flygplanet. Foto: Kiruna kommun
Gruppen vid Rabots glaciär, en grupp i förgrund och en del av gruppen högre upp vid vrakrester som fallit ner mot glaciären, fjällkammen syns högst upp i bild. Foto: Kiruna kommun

Den bedömningen delas av Statens fastighetsverk, Länsstyrelsen i Norrbotten, Försvarsmakten, norska Forsvaret, Kiruna kommun, Tarfala forskningsstation (Stockholms universitet), Sveriges geologiska undersökning och Statens haverikommission som träffades vid Kebnekaise fredagen den 23 mars för att diskutera det fortsatta arbetet.

– Vissa beståndsdelar i flygbränslet som finns utspritt på glaciärerna kommer att avdunsta. Vår bedömning är att det som blir kvar kommer att spädas ut när snön smälter och föras genom glaciären och bort från glaciären via bäckar under sommaren, förklarar Rebecca Möller, tillförordnad chef för miljöanalysenheten vid Länsstyrelsen. Men för att vara på säkra sidan planerar vi att följa läget genom att ta prover på snön och vattnet. Även om vi inte förväntar oss att halterna blir höga nog att vara skadliga för människor och djur som dricker av vattnet, och för vattenlevande organismer, vill vi kontrollera det. 

Statens fastighetsverk som är markägare har gett Länsstyrelsen i Norrbottens län i uppdrag att assistera med miljöanalysarbetet.
– Vi tar just nu fram förslag på hur provtagningsarbetet ska genomföras i samarbete med Tarfala forskningsstation, berättar Rebecca Möller.

Ett första vattenprov har redan tagits i avrinningsområdet nedanför Rabots glaciär, men det förväntas inte visa någon förorening eftersom ingen snösmältning ägt rum ännu.

– Människor och djur känner stark lukt från vatten som är förorenat med bränsle, så risken att de skulle få i sig förorenat vatten som är farligt, är mycket liten, påpekar hon.

Just nu arbetar Statens haverikommission i området och det är fortfarande oklart hur de vrakdelar som sannolikt blir kvar i området, och som kan komma att tina fram till sommaren, ska tas omhand.
– I Sverige och Norge pågår också ett arbete med att reda ut ansvarsfrågor ur ett rent juridiskt perspektiv, säger Arne Wessner, Försvarsmaktens miljöchef.

Området runt haveriplatsen är avstängt till och med 15 april för att minimera risken för olyckor som kan drabba personal på plats och eventuell allmänhet. Vid behov kan polisen ansöka hos Länsstyrelsen om att förlänga förbudet.