Hur är personalläget?

I en stor internationell militärövning som Cold Response är det många bitar som ska falla på plats varje dag. Så här i inledningsskedet undrar vi hur många av de svenska deltagarna som har kommit till övningsområdet?

Överstelöjtnant Anders Killmey från tredje brigadstaben vid Norrbottens Regemente får hjälp att fylla i sina personuppgifter hos personalansvarige Stefan Svedrin. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten

Stefan Svedrin, personalansvarig vid den svenska kontingentsledningen, Swecon, och den som ska ha kontroll på var den svenska personalen befinner sig.
– Just nu är personaluppföljningen inte helt kvalitetssäkrad, vi har förband som kommer in men alla har inte hunnit anmäla sig ännu. Fram emot tisdag kommer jag att ha full koll på personalen, säger Stefan Svedrin.

Mycket att hålla reda på

Utmaningen för personalansvarige är omfattningen av all rapportering. Han ska veta var de svenska deltagarna befinner sig, vilka som är övade och vilka som är övningsledare, så kallade controllers. Han ska också kunna ge en översiktlig bild av läget och följa upp både personal och verksamhet. Han ska dessutom dokumentera alla avvikelser, till exempel en stukad fot och vilka åtgärder som vidtagits, om någon har åkt hem och så vidare.

Archern rullade över gränsen

Under söndagen hade cirka 500 svenskar kommit på plats i Nordnorge. I Harstad finns 44 personer på Visbykorvetten HMS Härnösand. Logistikbataljonen i Elvegårdsmoen blir fulltaliga under söndagen med sina 160 personer och får även tillskott av en teknisk pluton på närmare 20 personer. Arméns jägarbataljon med 86 personer befinner sig i Bardufoss. Under söndagen passerade den svenska Artilleribataljonen riksgränsen med bland annat nya pjäsen Archer och beräknar vara på plats i Setermoen under kvällen. De ska under övningen ingå i den norska artilleribataljonen.

Bra utgångsläge

Totalförsvarets skyddscentrum från Umeå deltar under övningen med ett 40-tal personer. De är underställda en norsk ingenjörbataljon som även innehåller 55 soldater och officerare ur Göta ingenjörregemente i Eksjö.  Under måndagen fortsätter de svenska styrkorna att anlända till Norge, bland annat rör det sig om den mekaniserade bataljonen med stridsfordon och stridsvagnar.

Chefen för den Swecon, överstelöjtnant Olof Johansson har tillsammans med bland annat säkerhetsansvariga åkt runt och träffat alla nyanlända förband för att på plats få en inblick i läget. Personalarbetet följer under hela övningen enligt en plan som satts upp.
– Det har gått bra, alla förband som kommit på plats har högt stridsvärde och jag bedömer att utgångsläget är bra, avslutar Olof Johansson.