Högklassig sjukvård i fält

Närmare 50 svenska övningsdeltagare har hittills sökt vård på fältsjukhuset i Bjerkvik.  De fem ihopbyggda tälten är soldaternas egen vårdcentral som leds av två läkare och en sjuksköterka.

”Vi kan ta hand om 28 svårt skadade över tiden och fyra operationer per dygn”, säger kirurgen Johan Larsson från Kirurgtroppen. Här under en förevisning till sina sjukvårdselever. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
”Enheten ska kunna flyttas runt och det gör vi med åtta lastbilar och två lätta terrängbilar”, säger Gustav Grunselius plutonchef på kirurgtroppen.
”Enheten ska kunna flyttas runt och det gör vi med åtta lastbilar och två lätta terrängbilar”, säger Gustav Grunselius plutonchef på kirurgtroppen. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
”Vårt mål är att alla som behöver vård ska få det”, säger Madelen Hedlund ställföreträdande chef för sjukvårdsplutonen vid fältsjukhuset.
”Vårt mål är att alla som behöver vård ska få det”, säger Madelen Hedlund ställföreträdande chef för sjukvårdsplutonen vid fältsjukhuset. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Alla enheter har någon form av sjukvård, vid Hemvärnets132:a insatskompani är det sjukvårdsgruppchef Laila Backman tillsammans med en sjukvårdare och deras sjukvårdstält.
Alla enheter har någon form av sjukvård, vid Hemvärnets132:a insatskompani är det sjukvårdsgruppchef Laila Backman tillsammans med en sjukvårdare och deras sjukvårdstält. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
”Enheten ska kunna flyttas runt och det gör vi med åtta lastbilar och två lätta terrängbilar”, säger Gustav Grunselius plutonchef på kirurgtroppen. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
”Vårt mål är att alla som behöver vård ska få det”, säger Madelen Hedlund ställföreträdande chef för sjukvårdsplutonen vid fältsjukhuset. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Alla enheter har någon form av sjukvård, vid Hemvärnets132:a insatskompani är det sjukvårdsgruppchef Laila Backman tillsammans med en sjukvårdare och deras sjukvårdstält. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

För att ge den bästa tänkbara vård till de svenska styrkorna finns 17 sjukvårdslegitimerade personer på plats under övningen.  Vården som erbjuds kan behandla allt från ett skavsår till inre blödningar. Personalen har stor erfarenhet där många redan varit med under internationella insatser. Utöver alla läkare och sjuksköterskor finns övrig sjukvårdspersonal, allt från soldater med utbildning i stridssjukvård till Hemvärnets frivilliga sjukvårdare från röda korset.

Förbandsplats

I Bjerkvik finns ett stort tältkomplex uppställt intill logistikbataljonens förläggningsplats. Den stora vita tygduken med det välkända röda korset på vit bakgrund visar vägen. Första rummet är väntrummet där anmäler sig patienterna. Sedan finns ett fältmässigt laboratorium in till vänster, och längre in behandlingsrummet. Fältsjukhuset är mobilt men står på samma ställe nu under övningen och fungerar som en vårdcentral i fält.  Totalt 20 patienter kan ligga inne för behandling och de med magsjukeliknande symtom har ett eget isolerat tält med separat in och utgång.
– Jag är jättenöjd med hur vi lyckats isolera smittan, ingen har smittats trots att vi har kräksjuka patienter på plats, säger Madelen Hedlund ställföreträdande chef sjukvårdspluton.

Verkliga sjukdomsfall

Utmaningen för Madelen Hedlund är att planera så personalen kan jobba maximalt under lång tid. Målet är att ta hand om alla som söker vård, vilket de också lyckats med under hela Cold Response. För tillfället har patienter med influensa och magsjuka lagts in för behandling medan många lättare skador som blåsor och nageltrång tagits om hand och soldaten kunnat återgå till sitt förband. En pansarterrängbil fungerar som ambulans som kan följa med stridande styrkor för att transportera skadade till fältsjukhuset

Kirurgtroppen

Två läkare och tre sjuksköterskor utgör stommen i den något reducerade Kirurgtroppen. Kompetensen spänner över narkos, kirurgi och intensivvård. De är självförsörjande och har med sig mat, vatten och elverk. Uppgiften för troppen är att ta hand om svårt skadad personal och vårda dem så de överlever en transport till närmaste sjukhus. Tekniken möjliggör avancerade ingrepp. Exempelvis kan de ta hand om den skadades blod och rena det via en maskin för att sedan kunna återanvända det.
– Utrustningen hos kirurgtroppen är världsledande, många andra nationer har besökt svenskarnas mobila och högteknologiska enhet under övningen och är imponerade, säger Cecilia Jessen från övningsledningen.

Kirurgen Johan Larsson ligger på en brits inne i undersökningstältet, det pågår en lektion och han agerar patient. Hans militära sjukvårdspersonal är fortfarande under träning och blir färdiga sjukvårdare om ett år. Deras deltagande under övningen går ut på att öva vårdkedjan. Att ta hand om fiktivt sjuka på bästa sätt och på så sätt öva i sin funktion.

Under söndagen hade kirurgtroppen byggt upp sitt sjukvårdstält i Sjövegan och var fullt fungerande. Det tar cirka sex timmar att få upp tälten och få igång ljus och värme, 12 timmar för att vara fullt utbyggda. 

Under natten mot måndag blev kirurgitroppen tvungen att flytta hela sin enhet eftersom de byggt upp förläggningen i närheten av ett företag som hanterar farligt avfall. Patientsäkerheten går alltid i första hand.