Generalläkarinspektion i Afghanistan

– Vi kan notera att Försvarsmakten gjort framsteg i utvecklingen inom främst inom hälso- och sjukvården, men det kvarstår en del problemområden inom andra funktioner sedan tidigare, säger Per Jakobsson infektionsläkare vid Generalläkaren. Han har genomfört många inspektioner i Afghanistan under åren.

Studiebesök vid det svenska helikopterbidraget ”Swedish Air Element” i Afghanistan. Från vänster: Per Jakobsson (GL), Ingrid Åsered (anestesiolog SAE ISAF), Karin Granath (GL), Gunnar Kenne (stabsläkare FS22) samt Leif Dobrin (sjuksköterska SAE ISAF). Foto: Cecilia Gustafsson/Försvarsmakten

Nu senast genomförde Generalläkaren (GL) en inspektion i Afghanistan i mars. Det var de två svenska camperna Camp Northern Lights och Camp monitor samt den svenska delen av campen vid Marmal som inspekterades.

Inspektionerna i Afghanistan sker i regel en gång per år i större insatser. Efter inspektionen skrivs en rapport som skickas till riksdag och regering. Rapporterna publiceras även här på www.forsvarsmakten.se.

Vid inspektionen är det stabsläkaren och hälsoskyddsinspektören i Afghanistanstyrkan som visar upp verksamheten för respektive funktionsgren inom GL. Det kan till exempel röra sig om miljö- och hälsoskydd, livsmedel, djurskydd, häls- och sjukvård och smittskydd.

Generalläkaren är inte som det kanske kan låta en enda person, utan en tillsynsmyndighet där 17 personer arbetar idag. Man har till uppgift att se till att Försvarsmakten följer lagar inom områdena: miljö- och hälsoskydd, livsmedel, djurskydd, djurhälsovård, djursjukvård samt hälso- och sjukvård och smittskydd både inom landet samt vid internationella insatser.

Under inspektionen i mars deltog även personal från arméns taktiska stab (ATS) och Försvarsmaktens logistik.

– Arméns taktiska stab genomför kontinuerligt resor till insatsområden för att följa upp och utveckla verksamheten. Det gav mervärde att personal från ATS direkt kunde fånga upp vissa problem och frågeställningar från pågående inspektion då det är vi som har funktionsansvaret för insatsen, säger Cecilia Gustafsson, medical planner på ATS.