Första lufttankningen med utländska Gripen-piloter

I slutet av februari genomfördes den första lufttankningen med en svensk Hercules och en tjeckisk JAS 39 Gripen. Det var startskottet för den första utbildningen i lufttankning med utländska piloter.

Två Gripenplan på väg in för att tanka. Foto: Milan Nykodym/Czech Air Force
Ur pilotens synvinkel. Här närmar han sig tankern för att ansluta till lufttankningskorgen.
Ur pilotens synvinkel. Här närmar han sig tankern för att ansluta till lufttankningskorgen. Foto: Milan Nykodym/Czech Air Force
Ur pilotens synvinkel. Här närmar han sig tankern för att ansluta till lufttankningskorgen. Foto: Milan Nykodym/Czech Air Force

– Det här var en viktig milstolpe för både den svenska och den tjeckiska försvarsmakten, säger André Brännström, instruktör i lufttankning.

Utbildningen inleddes med en dags teoripass där instruktörerna gick igenom alla moment som berör lufttankningen. Det innefattar bland annat hur man samlar ihop med tankern, det vill säga hur man ska flyga in på nära avstånd till tankern och hur man sedan ska agera när man flyger nära tankern. Instruktörerna gick också igenom hur man ansluter Gripens så kallade tankningsprobe, där man tar emot bränslet, till tankerns lufttankningskorg. Dagen efter skedde lufttankningen med tjeckernas egna flygplan, en JAS 39 Gripen modell D samt en JAS 39 modell C och den svenska tankern, en TP 84T Hercules. 

– Det är en utmaning att samla ihop med ett större flygplan som en tanker oftast är och sedan genomföra själva anslutningen för att få bränsle. Det ställer stora krav på noggrann manövrering nära tankerflygplanet, säger André Brännström.

Utbildningen genomfördes i luftrummet över södra Sverige med Blekinge flygflottilj F17 i Ronneby som bas. Det är många personer som har arbetat intensivt för att göra utbildningen möjlig. Inte minst gäller det personal från Luftstridsskolans utvecklingsenhet som varit utbildningsansvariga och instruktörer för de två första utländska Gripenpiloterna som genomfört lufttankning.

Piloterna tillhör det tjeckiska flygvapnet och nu har de alltså genomfört utbildningen i lufttankning enligt svensk metod.
– Den här förmågan gör att det tjeckiska flygvapnet har mycket större möjligheter att samarbeta med andra länder. Försvarsmakten har ett uppdrag som innebär att de utländska kunder som köpt JAS 39 Gripen ska få stöd med bland annat utbildning. Den här utbildningen är en del i det uppdraget för vår första utländska kund och jag är övertygad om att detta inte var sista gången vi bedrev denna typ av exportstöd, säger André Brännström.

Nästa tillfälle de två tjeckiska piloterna övar sin nya förmåga blir under den internationella övningen Lion Effort, som genomförs under våren i Sverige.