För trygghet i luftrummet

Tisdagen den 27 mars övade två Gripen från Skaraborgs flygflottilj, F 7 tillsammans med tyska F-4 Phantom över Östersjön i Baltic Regional Training Event, BRTE XI. I scenariot ingick att eskortera ett flygplan med kommunikationsbortfall bort från svenskt territorium för att överlämna det till det baltiska incidentflyget.

”När flygplan av någon anledning hamnar i nöd är det viktigt för oss att kunna bistå med hjälp på bästa sätt”, säger Robert Persson, flygchef på F 7. Foto: PAO HQ AC Ramstein
Gripen överlämnade flygplanet till två tyska F-4 Phantom som eskorterade transportflygplanet hem till flygbasen i Litauen.
Gripen överlämnade flygplanet till två tyska F-4 Phantom som eskorterade transportflygplanet hem till flygbasen i Litauen. Foto: John Lidman/Försvarsmakten
Gripen överlämnade flygplanet till två tyska F-4 Phantom som eskorterade transportflygplanet hem till flygbasen i Litauen. Foto: John Lidman/Försvarsmakten

För Sverige är målet med deltagandet i övningen att träna och förbättra incidentberedskapen och de egna ledningssystemen samt att förbättra förmågan att samarbeta med andra nationers ledningscentraler och incidentberedskap.
– När flygplan av någon anledning hamnar i nöd är det viktigt för oss att kunna bistå med hjälp på bästa sätt. Samtidigt måste vi kunna samverka med andra länders flygvapen i vårt närområde. Detta ökar tryggheten för luftfarten i och runt Sverige, säger överstelöjtnant Robert Persson, flygchef på F 7.

”Hand-over”

I scenariot skulle de två svenska Gripen hjälpa ett transportflygplan som signalerat att de fått problem med radiokommunikationen. Gripenpiloterna mötte upp transportflygplanet över svenskt territorium och eskorterade ut det över Östersjön för att där lämna det vidare genom en så kallad ”hand-over” till två tyska F-4 Phantom som eskorterade flygplanet vidare till en bas i Litauen, där det kunde landa.

För att denna hand-over skall fungera krävs kommunikation både mellan de svenska och tyska piloterna samt mellan svenska och utländska – i detta fall tyska – ledningscentraler. Ett syfte med övningen var just att se till att denna kommunikation fungerar.

Ett bra övningsscenario var nödvändigt för ett svenskt deltagande och Robert Persson är nöjd med övningen.
– Övningsscenariot passade oss väldigt bra. Det är en ”vardagshändelse” som både har inträffat och sannolikt kommer att inträffa igen. Och för att kunna ta hand om en sådan nödsituation, eller om det till exempel handlar om ett oidentifierat flygplan, måste vi öva både på flygnivå och på ledningsnivå.

Under onsdagen genomfördes samma övning, fast då med finska F-18 Hornet istället för svenska Gripen.