FMV och Försvarsmakten lämnar gemensam plan

Försvarets materielverk (FMV) och Försvarsmakten har i enlighet med regeringens beslut arbetat fram en gemensam plan för verksamheter inom försvarslogistiken som ska föras över till FMV. Redovisningen, som nu lämnats till regeringen, innehåller tydliga förslag med avgränsningar. Hänsyn har tagits till verksamheter som är insatsnära och som av beredskapsskäl bör finnas kvar i Försvarsmakten.

Nu ska regering och riksdag fatta de definitiva besluten.

Målet för omdaningen av försvarslogistiken är att effektivisera verksamheten och minska kostnaderna. Försvarslogistikverksamheter från Försvarsmakten överförs till FMV. Verksamheterna ska sedan utkontrakteras och outsourcas eller stanna i FMV.

Den plan som nu lämnats till regeringen är gemensam från de två myndigheterna. Tio arbetsgrupper har sedan i december jobbat intensivt med att genomlysa och analysera såväl de olika tjänsteområdena som tvärfrågor som till exempel ekonomi och personalfrågor. Diskussionerna har handlat om att ta sig fram till de bästa gemensamma lösningarna, utgående från regeringens beslutade inriktning. Arbetet har sedan legat till grund för en samverkansgrupp som gjort avdömningar och formulerat den gemensamma planen som respektive myndighetsledning nu godkänt.

Planen är tydlig i sina förslag och också tydlig i sina avgränsningar. Hänsyn har tagits till verksamheter som är insatsnära och som ska kunna genomföras i alla beredskapsnivåer.