Flexibel eldkraft till havs

"This is turret one, guns up and ready for fire", meddelar luftförsvarsofficeren på korvetten Härnösand till de norska eldobservatörerna i land. Strax därefter inleds granatbeskjutningen av en liten ö utanför den norska kusten.

Kanonen skickar iväg granater mot målet. Foto: Försvarsmakten/HMS Härnösand
Anton Holmgren langar 57mm granater till dagens skjutning.
Anton Holmgren langar 57mm granater till dagens skjutning. Foto: Fredrik Ohlsson/Försvarsmakten
Jonas Berg är fullt fokuserad på eldledningen.
Jonas Berg är fullt fokuserad på eldledningen. Foto: Fredrik Ohlsson/Försvarsmakten
Anton Holmgren langar 57mm granater till dagens skjutning. Foto: Fredrik Ohlsson/Försvarsmakten
Jonas Berg är fullt fokuserad på eldledningen. Foto: Fredrik Ohlsson/Försvarsmakten

Ombord på HMS Härnösand börjar den 43 personer starka besättningen bli ordentligt varm i kläderna. Under Cold Response deltar fartyget på motståndarsidan och ska således strida mot den multinationella styrkan.

Indirekt eld

Efter varje eldöppning läser eldobservatörerna en korrektion till fartyget, då NGS, Naval Gunfire Support är en vapeninsats i form av indirekt eld. Det betyder att det skjutande fartyget inte ser målet själv.

Efter några korrigeringar är eldobservatören nöjd med nedslagen och beordrar ”fire for effect”. Luftförsvarsbefälet, Jonas Berg, ställer om eldledningen till att skjuta tio granater i följd, och trycker på avfyringsknappen.
– Skott kommer, färdig, färdig, salva. Fartyget skakar till av eldgivningen.

Hittills i övningen har besättningen bland annat prövats i vapenövningar med artilleri och tung kulspruta samt övat skyddstjänst.
– Vi har verkligen visat att vi är flexibla, säger fartygschefen Jörgen Sjövik. Ena stunden löser vi eskortuppgifter ute till havs tillsammans med fregatter under starkt luft- och undervattenshot. Nästa gång rusar vi in i fjordarna för ytstrid mot andra fartyg eller understödsbeskjutning. Vi har rönt uppmärksamhet för vår användbarhet och mångsidighet.