En smak av soldatlivet

Försvarsmakten erbjuder ungdomar som fyllt 15 till18 år kurser under både sommar- och vintertid. Syftet är att ge ungdomar kunskaper, utmaningar och gemenskap men även en inblick i hur det kan vara att jobba inom försvaret.

Gabrielle Högenberg-Johansson, Göteborg och Maksim Lindwall, Fagersta genomför vinterutbildning i Boden. I år är det lika många tjejer som killar under utbildningen. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten

Jag har bestämt mig för att göra den grundläggande militära utbildningen, GMU och ser vinterkursen som en bra träning, säger Maksim Lindwall, Fagersta.
Gabrielle Högenberg-Johansson, Göteborg, funderar på att söka GMU och vill få en inblick i verksamheten. Därför genomför de båda vinterlägret i Boden under sportlovsveckan.

Björn Hedlén, officer vid I 19, är en av flera kursledare under veckan och han berättar:

Veckan startade med 32 deltagare varav hälften är tjejer och det är ovanligt många. Innan de åker hem på fredag ska de ha fått genomgångar i vilka möjligheter de har att söka till Försvarsmakten i framtiden.

Många har redan bestämt sig för att börja medan andra är lite mer osäkra. Det kommer att åka härifrån med betydligt mer kunskaper än vad det kom hit med och förhoppningsvis höjt självförtroende.

Under veckans tredje dag fick deltagarna börja med att bada isvak, och det är en uppfriskande upplevelse. Jag tror de som valde att bada har stor nytta av det i framtiden. De fick även prova på att montera larmminor för att få se hur de fungerade.

Senare på programmet stod skidteknik med vita blixten för att på kvällen få prova på att använda mörkerutrustning, bildförstärkare och värmekamera.