Det viktiga säkerhetsarbetet fortsätter

Det har nu gått två veckor sedan det norska Herkulesplanet störtade i Kebnekaiseområdet. Arbetet på haveriplatsen fortsätter och personal ur Arméns jägarbataljon har sedan måndag den 19 mars arbetat för högtryck för att göra området så säkert som möjligt för all inblandad personal.

Personal ur Arméns jägarbataljon arbetar vidare med säkerhetsinstallationer på haveriplatsen, här en vy över kammen från sydtoppen. Foto: Försvarsmakten

Arbetet i området har på grund av dåliga väderförhållanden endast kunnat genomföras på Rabots glaciär men på grund av lavinrisken i området har arbetet även det varit ställt några dagar.
– Martin Erks och Mats Bergsten, båda bergsmästare vid bataljonen har lett verksamheten senaste veckan. Jan Stenström, bergsguide från Markstridsskolan har också bidragit med stöd på ett föredömligt sätt, berättar Carl-Johan Olofsson, bergsguide vid jägarbataljonen

– Idag har vädret varit bättre och våra bergsmästare har kunnat säkra området genom lavinsprängning från helikopter. Arbetet mellan syd och nordtoppen har även tagits upp igen efter att det legat nere sedan tisdagen den 20 mars, fortsätter Carl-Johan Olofsson.

Jägarbataljonens personal har till stor del arbetat med att utrusta och utbilda polisen och haverikommissionen för att kunna genomföra verksamhet på ett säkert sätt i bergsterrängen. Glaciärsprickor har kartlagts med hjälp av markradar på Rabots glaciär.
– Vårt arbete med uppdatering om bergsläget fortgår hela tiden, även då Polisens och Haverikommissionens arbete ligger nere. Allt för att kunna uppta arbetet på ett säkert sätt så fort vädret medger, säger Carl-Johan Olofsson.

Förutom personal ur Arméns jägarbataljon fortsätter Lapplandsjägargruppen, Helikopterflottiljen och norska Försvaret att stödja insatsen i Kebnekaise.