Det flödar i luften

Tusen liter i minuten, det är flödet på drivmedlet mellan tankerflygplanet och Gripenplanet när det tankas i luften. En snabbtankning för att kunna fortsätta sitt uppdrag eller kunna förflytta sig en längre sträcka kan vara avgörande resurs i en insats. Det gäller bara att använda det taktiskt.

Det snöar på tvären denna förmiddag när besättningen går till flygplanet. Ovan molen är det en helt annan sak, där skiner alltid solen.

Lång checklista

Innan motorerna på C-130/T, T för Tanker, kan startas upp är det en lång checklista som befälhavaren med besättning går igenom. De många knapparna och vippströmbrytarna trycks och byter läge av befälhavare, styrman och maskinisten. Maskinisten åker fram och tillbaka i stolen som är monterad på räls, det ger en bättre räckvidd. Han är inte stilla många sekunder ena stunden sitter han i stolen nästa sekund kickar han ut genom fönstret för att se efter om det finns isbildning på vingarna eller motorernas propellrar.

Längst fram i flygplanet sitter befälhavaren, styrman, maskinisten, taktisk systemoperatör som har koll på var och hur flygningen sker och en lastmästare som till dagen även har uppgiften att koka och servera kaffe. Längst bak i det stora utrymmet sitter ytterligare en lastmästare. De två lastmästarna är även observatörer vid lufttankningen när gripenplanen ansluter för tankning och avslutar den.
– Vi noterar vem som tankar, hur mycket och under hur lång tid, säger lastmästaren.

Vid halv nio är tankerbesättningen klar för att lyfta från Kallax. Denna dag ska lufttankningen ske ovanför Jokkmokk och flygpasset beräknas till cirka tre timmar.
– Vi har varit över till Norge under övningen för att Jasarna skulle tanka, säger befälhavaren.

Det är stridspiloternas önskemål baserat på deras uppdrag som styr var lufttankningsområdet, Air Refuelling Area, är. Där lägger sig flygplanet i en tankerorbit och flyger med autopiloten runt, runt, till dess att gripenplanen tankat klart. Tankerorbit är en oval bana, denna gång på 4 250 meters höjd med en diameter på cirka 6 mil.

Lufttankning

Området som är närmast tankerflygplanet bestämmer befälhavaren ombord över. När stridspiloterna i JAS 39 Gripen närmar sig anropar de ”Mighty”, som tankerflygplanet kallas, vem de är och hur mycket de vill tanka. Sedan flyger stridsflygplanen upp till vänster om tankerflygplanet för visuell kontakt. Därefter säger befälhavaren till stridspiloten vilken sida som de får tanka från. Under tiden har maskinisten släppt ut den 22 meter långa slangen med en korg fäst längst ut. Det är mitt i korgen som stridspiloten ska docka ihop med en prob som fälls ut från Gripenplanet. Det är även maskinisten som styr flödet av drivmedel. Lite turbulens i luften gör att korgen dansar omkring i luften.
– Korgen är 58 centimeter i diameter så det är inte så lätt, säger Jörgen Marqvardsen chef för 211:e stridsflygdivisionen.

Att proben dessutom sitter snett bakom föraren i stridsplanet gör inte dockningen lättare.
– Det gäller att titta längre fram, där slangen kommer från tankern. Inte på korgen då går det inte att träffa, förklarar Jörgen Marqvardsen.

När tankningen är gjord samlas gripenplanen på högra sidan om tankerflygplanet, sedan begär de att få lämna lufttankningsområdet, stiger och fortsätter sitt uppdrag.

Fler möjliga användare

Det svenska tankerflygplanet har bara tankat svenska Gripenplan fram till i slutet av februari då tjeckiska Gripenplan tankades för första gången.
– I månadsskiftet medverkar vi i övningen Lion Effort och då kommer vi att kunna tanka andra nationers Gripenplan, säger maskinisten Herbert Hartmann.

Lion Effort är en övning med och för de länder som flyger JAS 39 Gripen, det vill säga Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Ungern och Thailand.
För lufttankningen i framtiden ser han bara möjligheter. De är större än att bara tanka Gripenplan enligt Herbert Hartmann. Han berättar att exempelvis flygplanstypen F-18 Hornet som finska flygvapnet har också använder sig av prob och korg vid lufttankning.
– Det skulle kunna lyfta det nordiska samarbetet och cross border övningarna som genomförs här uppe med ytterligare en dimension då de kan taktisera med lufttankning, avslutar han.