Den biologiska sensorn avslöjar fienden

Hemvärnets 132:a insatskompani förbereder framryckning. Närmare 100 personer och tre patrullhundar från Västerbotten befinner sig i Bjerkvik. Deras uppgift för dagen att mobilisera sina resurser, det vill säga förbereda personal och fordon för insats. Direkt när kompanichefen får ordern ger de sig iväg.

Susanne Erikssons hund Jackpot är speciell, i Sverige är det den enda godkända patrullhunden ur sin ras finsk lapphund. Här syns hundekipage Helena Jakobsson med Rex , Eddy Gustafsson med Agera och Susanne Eriksson med Jackpot. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten.
Lastbilsförare Anna-Maja Sorsén lastar för att bege sig till tankningsplatsen.
Lastbilsförare Anna-Maja Sorsén lastar för att bege sig till tankningsplatsen. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten.
Motorcykelordonnansen Per Bjurman.
Motorcykelordonnansen Per Bjurman. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten.
Lastbilsförare Anna-Maja Sorsén lastar för att bege sig till tankningsplatsen. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten.
Motorcykelordonnansen Per Bjurman. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten.

Uppgiften för hemvärnssoldaterna ur Västerbottensgruppens organisation är att ta terräng, det vill säga säkra området så att Brigadstaben, som leder de svenska styrkorna under övningen, kan röra sig fram utan att stöta på fiendestyrkor. Hemvärnskompaniet får uppdrag från staben då den ska omgruppera och förflytta sin stabsplats. Då gäller det att snabbt undersöka det området och bekämpa eventuella fiendestyrkor för att säkra så stabspersonalen riskfritt kan komma dit och anlägga ny stabsplats.

Markerar fienden

Bland kompaniets hjälpmedel finns tre hundekipage. Patrullhundar med överlägsen lukt och hörsel, den så kallade biologiska sensorn, kan undersöka stora områden och markera för hundpatrullen om det är någon eller har varit någon person i området. Har det varit personer till fots, på snöskor eller skidor kan hundarna dessutom visa vilken riktning personerna tagit. Har en eventuell fiendestyrka lämnat en materielgömma kan hundarna markera och visa var den är tack vare vittringen av människa.
– Det känns så roligt att vara här och jag hoppas verkligen att hundarna får jobba och göra mycket nytta, nu har vi vilat en dag och Rex vill jobba nu, säger hundföraren Helena Jakobsson.

Förbereder förflyttning

Det är en febril aktivitet på förläggningsplatsen. Lastbilar ska tankas, bandvagnar packas och folk rör sig mellan stabstältet och de övriga tälten i förläggningen. När ordern kommer ska det mesta rivas och tas med, hemvärnet bygger nya förläggningar allt eftersom de säkrar platser åt Brigadstaben. 

Vid en sanitetsbarack står tre motorcyklar, vilket inte är en vanlig syn i vintrig fjällmiljö. De tillhör två motorcykelordonnanser med sin gruppchef. De är på väg att kontrollera vägarna och rapportera läget till kompanistaben. Att köra motorcykel på hala fjällvägar är ingenting som oroar.
– Norrmännen tyckte inte att vi skulle komma hit med motorcyklar, men vi är vana med isiga vägar, det som blir lite annorlunda här i Norge är alla branta backar i kombination med det hala väglaget, säger gruppchefen Lars-Erik Frank.

Motorcykelordonnansen Per Bjurman berättar att utöver den vanliga tjänsten, kontroll av vägar och leverans av meddelanden, har de med sig extra hjälm för att kunna skjutsa chefer mellan olika grupperingsplatser.
– Vi tre ordonnanser från den svenska frivilliga motorcykelkåren, FMCK, har nog de enda motorcyklarna som är med i hela Cold Response, avslutar Per Bjurman.

Är du intresserad av att bli soldat i Hemvärnet?
Grundläggande miitärutbildning genomförs hösten 2012 på en rad platser i landet. Ansökningstiden går ut den 25 mars.

Ansök här redan i dag!