Avsked och löneavdrag för fällda försvarsmaktsanställda

Försvarsmaktens personalansvarsnämnd, FPAN, har beslutat att säga upp en soldat från A 9 som fällts för misshandel. Dessutom avskedas en kapten från FMTS i Halmstad. En löjtnant på Första ubåtsflottiljen får löneavdrag för att ha trakasserat två kvinnliga besättningsmedlemmar.

I somras dömdes en soldat från A 9 för misshandel efter att ha slagit sin före detta flickvän i bakhuvudet på en krog i Avesta. Soldaten ålades villkorlig dom med 40 timmars samhällstjänst. Försvarsmaktens personalansvarsnämnd konstaterar att gärningen soldaten fällts för är oprovocerad och att det inte finns några möjligheter för omplacering. Beslutet blir att säga upp soldaten från sin anställning.

Nämnden har även beslutat att avskeda en kapten från  FMTS i Halmstad och anmäla honom till åtal för tillgreppsbrott. Kaptenen har gjort inköp av utrustning som inte kan motiveras av förbandets verksamhet och som i vissa fall heller inte använts i verksamheten. Han har även lånat materiel till privata ändamål utan tillstånd, bland annat en hjulramp. Kaptenen har också uppgett att en tjänsteresa som genomfördes mellan tisdagen och torsdagen, sträckte sig över hela veckan. Försvarsmaktens personalansvarsnämnd konstaterar att kaptenen grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren.

En löjtnant från Första ubåtsflottiljen får disciplinpåföljd i form av löneavdrag efter att ha utsatt två kvinnor för sexuella trakasserier. Löjtnanten hade inbjudits till middag ombord på ett fartyg och uppvaktade efter middagen två kvinnliga besättningsmedlemmar. Båda kvinnorna har uppfattat löjtnanten som mycket berusad och har känt behov av att låsa sina hytter när de skulle gå och lägga sig. Nämnden finner att löjtnantens beteende varit kränkande och påföljden blir 25 procents löneavdrag i fem dagar.