Att dra fördel av naturen

Den nordnorska naturen med sina fjordar och höga berg gör att man lätt kan gömma sig, men betyder också att hot kan dyka upp på kort varsel, vilket ställer stora krav på bryggpersonalen.

Daniel Lord är beredd på ett snabbt uppdykande hot. Foto: Anton Holmgren/Försvarsmakten
Navigationsbefälet Mattias Gustafson manövrerar HMS Härnösand i de norska fjordarna.
Navigationsbefälet Mattias Gustafson manövrerar HMS Härnösand i de norska fjordarna. Foto: Daniel Lord/Försvarsmakten
Sonarbefälet Caroline Carlsson öppnar eld med en av fartygets tunga kulsprutor.
Sonarbefälet Caroline Carlsson öppnar eld med en av fartygets tunga kulsprutor. Foto: Daniel Lord/Försvarsmakten
Ett av fartygen ur den norska Skjöld-klassen, som HMS Härnösand samarbetade med under momentet.
Ett av fartygen ur den norska Skjöld-klassen, som HMS Härnösand samarbetade med under momentet. Foto: Johan Cederström/Försvarsmakten
Navigationsbefälet Mattias Gustafson manövrerar HMS Härnösand i de norska fjordarna. Foto: Daniel Lord/Försvarsmakten
Sonarbefälet Caroline Carlsson öppnar eld med en av fartygets tunga kulsprutor. Foto: Daniel Lord/Försvarsmakten
Ett av fartygen ur den norska Skjöld-klassen, som HMS Härnösand samarbetade med under momentet. Foto: Johan Cederström/Försvarsmakten

–Manöverofficeren, sätt högsta fart, kom runt till kurs 165. Indikation på fiende i bäring 150, beordrar vaktchefen från stridsledningscentralen.

Vid passage av ett smalt sund fick utkikarna Daniel Lord och Anton Holmgren syn på ett fartyg, halvt skymt av en ö. Fartyget identifierades med hjälp av mörkerkikaren till en fientlig fregatt. Vaktchefen ger eldtillstånd och eld öppnas fingerat mot fregatten. HMS Härnösand skjuter även torped mot fregatten innan man girar runt för att inta ett fördelaktigt läge för fortsättningen av övningen.

Navigering i hög fart inomskärs kompletterat med stridstjänsten är en rejäl utmaning. Det krävs att teamet som jobbar på bryggan är samtränade och fungerar som grupp.
– Att vara utkik innebär att man alltid måste vara fokuserad på att upptäcka hot i luften, på ytan samt efter ubåtar som kan dyka upp, säger Daniel Lord.

På Härnösands sida deltog även norska fartyg ur klassen Skjöld som också är smyganpassade. Samarbetet sinsemellan fungerade bra.  Efter momentet sätter Härnösand nordlig kurs för nästa övningsmoment och försvinner in i nattens mörker.