Vår verklighet kräver styrka och kondition

Militär tjänst är utmanande på många sätt och på anställda inom Försvarsmakten ställs krav på både fysisk och psykisk färdighet. Det är krav som är nödvändiga för att klara av sin tjänst och som soldat testas du regelbundet för att visa att du håller måttet.

Ett sätt att testa soldaters fysiska förmåga är att genomföra multitest styrka, där bland annat armhävningar ingår. Foto: Emma Fors/Försvarsmakten
Överkroppens styrka är viktig. Här gäller det att hålla hakan över stången så länge man orkar.
Överkroppens styrka är viktig. Här gäller det att hålla hakan över stången så länge man orkar. Foto: Emma Fors/Försvarsmakten
Överkroppens styrka är viktig. Här gäller det att hålla hakan över stången så länge man orkar. Foto: Emma Fors/Försvarsmakten

Under en torsdagsmorgon fick en grupp arbetssökande ungdomar från utbildnings- och bemanningsföretaget Lernia i Lidköping möjlighet att känna på precis hur det går till när man testar soldaters fysiska status inför internationell tjänst. Detta genomförde som en del av ett studiebesök vid Trängregementet i Skövde.

För den som söker ett arbete kan Försvarsmakten erbjuda både kamratskap, varierande arbetsuppgifter och en ovanlig vardag, men i gengäld behövs en viss fysisk förmåga. Det är en förutsättning för att klara av jobbet, som oavsett vilken inriktning man väljer kräver att du är en god soldat i grund och botten, med förmåga att hantera både dig själv och din utrustning. 

– Ska du jobba som soldat ska du vara i bra form för din egen och dina kamraters skull och för att du ska kunna lösa dina uppgifter, inte minst i internationell tjänst, säger Linda Tengdahl som arbetar som rekryteringsinformatör vid Skaraborgs regemente, P 4 och som ledde testet med besökarna. Tanken idag är att de ska få känna på vad det handlar om och få en aning om vad vi kräver av våra anställda.

Styrka och kondition

Inledningsvis genomfördes ett multitest styrka och därpå ett klassiskt beep-test. Styrketestet innefattar bland annat armhävningar, sit-ups, upphopp , armhäng och statiskt rygghäng och poängsätts beroende på hur bra resultat det blir. För varje genomfört moment finns fastställda minimikrav och efter att ha uppnått dem poängsätts man. Vid testets slut har man en totalsumma som sammanfattar resultatet.  Olika tjänster inom Försvarsmakten kräver olika höga resultat.

Möjligheternas arbetsgivare

För den som klarar av kraven finns en hel del vägar att gå inom Försvarsmakten, något som intresserade de unga besökarna som just nu befinner sig i början av sitt yrkesverksamma liv.

– Försvarsmakten erbjuder en uppsjö av möjligheter för någon som söker ett jobb eller funderar på att utbilda sig, säger Elin Ljung som ansvarade för gruppen. Det gör det ju väldigt intressant för de här killarna och tjejerna och den grundläggande militära utbildningen, GMU, kan vara ett utmärkt alternativ för den som vill se efter om det här kan vara något för framtiden, fortsätter hon. Personligen tycker jag att det här är jättekul, och jag hoppas att de andra också gör det!

Är man intresserad av att jobba som soldat är det just en ansökan till GMU som gäller, om man inte gjort värnplikten. Som ett inledande steg får man då genomgå en rad tester och undersökningar vid sin antagningsprövning vid Rekryteringsmyndigheten för att se vilken tjänst som passar en bäst. Tilldelas man en utbildningsplats har man chans till anställning, förutsatt att man blir godkänd.

Nästa GMU hos Försvarsmakten i Skövde startar den 20 augusti. Vill du ha en plats ska du ansöka senast den 25 mars.