Trängregementet på väg till Norge

16 000 soldater från 15 länder gör sig i dagarna redo för övningen Cold Response 12 i Nordnorge. I centrala Skövde pågår en febril verksamhet för att lasta allt materiel inför övningen. Pansarterrängbilar, containrar och lådor står uppställda i kö i väntan på att soldater från Trängregementet ska lasta dem på tågvagnar. Löjtnant Mathias Karlsson är en av dem.

Löjtnant Mathias Karlsson är transportchef för lastningen håller koll på att allt fungerar som det ska. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Många olika sorters fordon lastas på tågvagnarna för transport norrut
Många olika sorters fordon lastas på tågvagnarna för transport norrut Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Många olika sorters fordon lastas på tågvagnarna för transport norrut Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

– Logistikbataljonen vid Trängregementet är det förband i Sverige som har som uppgift att sköta logistiken vid en övning av den här skalan, säger han. Vårt jobb på plats blir att se till så att de svenska förbanden har tillgång till de förnödenheter de behöver under övningen.

Cold Response 12 är en militär övning under norsk ledning. Övningen i mars är den största militära övning som Försvarsmakten är med i under året. De deltagande förbanden kommer att behöva handskas med såväl högintensiv krigföring som terrorhot och massdemonstrationer. 250 av soldaterna hör hemma i Skövde och kommer att utgöra en del av de totalt 1 500 svenska soldater som ska vara med på övningen.

– Det vi behöver under övningen lastar vi just nu på tågvagnar för transport upp till Nordnorge via Boden. Vi kommer att fylla tre tåg med materiel och det kommer ta ungefär tre dagar att lasta färdigt, säger Mathias.

För att de svenska förbanden ska vara så väl förberedda som möjligt så samtränar de svenska delarna i en i Boden med omnejd under vecka 8 och 9.

– Då har vi möjligheten att förbereda både personal och materiel för miljön i norra Norge. Det handlar både om vinterutbildning i strid såväl som att se till så att allt samband fungerar samt att logistikkedjan klaffar, avslutar Mathias innan han återgår till att leda lastningen.

De delar från Trängregementet som ingår i övningen är ett logistikkompani, ett sjukvårdskompani, en bataljonsstab och ett MOVCON-kompani. MOVCON-kompaniet ansvarar för att transportledningsorganisationen från och till övningen fungerar och att trafiktjänsten på plats flyter smärtfritt. Logistikbataljonens uppgift är att se till så att logistikkedjan, från beställning till leverans, fungerar. Sjukvårdskompaniet finns på plats för att ge kvalificerad vård om så skulle behövas och innehåller bland annat en kirurgitropp.