Trägen, systematisk och noggrann = soldat inom avancerat sök

En viktig förutsättning för en säker framryckning vid internationella insatser, i exempelvis Afghanistan, är att ha förmågan att hitta ammunition och hemmagjorda bomber längs framryckningsvägar.

Soldat Malm frilägger metallutslag. Foto: Tobias Lindgren/Ing 2/Försvarsmakten
Genomsök av byggnad innan sökfasen tar vid.
Genomsök av byggnad innan sökfasen tar vid. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Hunden är en viktig sensor vid sök på alla nivåer.
Hunden är en viktig sensor vid sök på alla nivåer. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Genomsök av byggnad innan sökfasen tar vid. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Hunden är en viktig sensor vid sök på alla nivåer. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten

Vid Ing 2 har två hundekipage och fyra skyttegrupper ingående i FS23 samt den avancerade sökgruppen ur Ing 2 utbildats till nivån mellannivån (Intermediate search). Utöver att hitta hemmagjorda bomber på en väg har grupperna lärt sig de olika disciplinerna inom sök, bland annat hus- och fordonssök.

Ing 2 ansvarar för att bemanna och utbilda grupper inom avancerat sök vilket innebär sök där hotnivån från exempelvis hemmagjorda bomber, så kallade IED:er (Improvised Explosive Device), är högt eller där konsekvensen av ej funnen materiel är acceptabel. Tack vare Ing 2:s goda förutsättningar att öva med minsökare under vintertid genomförs utbildningen för FS sökgrupper vid Ing 2 då Kung Bore tagit ett stadigt grepp om vårt land. Sommartid sker denna utbildning på Livgardet. Första utbildningen på Ing 2 genomfördes för ett år sedan och då var det ett trettiotal soldater ur FS21 som utbildades.

Första gruppen är anställd

Vid den tidpunkten var uppstarten av avancerade sökgrupper i full gång men inga soldater hade ännu anställts. I dag däremot har nu första gruppen, bestående av sex soldater och två officerare, genomfört intermediate utbildningen och ska direkt efter godkänd utbildning fortsätta utbildas mot nivån avancerat sök.
– Nu när gruppen har gjort sin grundläggande soldatutbildning och de har tagit ett kliv in i sitt specialistområde har intresset för att arbeta som soldat inom avancerat sök ökat. Nu vet de lite mer exakt vad deras tjänst innebär, säger Tobias Lindgren chef för 1. Avancerade sökgruppen.

Robert Bladström, en av soldaterna ur gruppen avancerat sök, tycker året vid Ing 2 har varit bra och speciellt intressant har de senaste tre veckorna varit.
– Jag trivs extra bra nu när jag börjar få utbildning och övning inom det område jag sökt till. Gruppen och befälen är kanonbra, allt är på en lättsam nivå men när det gäller då är det full fokus på uppgiften. Dock är min mardröm att gruppen ska bli stående och att vi inte kommer användas, säger Robert.

Tobias uppmuntrar personer som är trägna, systematiska och noggranna att söka sig till detta område i Försvarsmakten.
– Avancerat sök är under utveckling och vi vet att förmågan är efterfrågad, säger han slutligen.