Systemkontroll och förarutbildning

Den nya artilleripjäsen Archer ska nu för första gången delta i en stor militärövning. Det ger också en möjlighet att testa gällande regelverk.  Under förövningen i Boden och själva övningen i Norge utarbetar artilleriets personal hur tjänsten i och kring pjäsen ska utformas.

Vi förövar med norsk personal i Boden, det gör oss i den svenska personalen bättre förberedd för övningen i Norge. Den första utmaningen för oss blir att köra till Norge med Archer och pansarterrängbil 230, säger Martin Risberg chef första pjäspluton A 9. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten

Artilleriregementet i Boden åker med cirka 60 personer till Cold Response i Norge. Deltagarna kommer själva att rulla på landsväg till storövningen med både artilleripjäsen Archer och pansarterrängbil 230.

Stora fordon i fjällmiljö

Under veckan tar soldaterna sitt förarbevis på lastbil, de måste de ha för att få framföra bland annat pansarterrängbilen.  Sedan tidigare har de civilt körkort för lastbil och gör nu de sista proven för ett godkänt förarbevis. De flesta soldaterna som åker från A 9 har varit anställda över ett och ett halvt år men har aldrig tidigare deltagit på Cold Response.  Ett flertal medger att det ska bli spännande att köra dessa stora fordon i fjällmiljö. Pansarterrängbilen väger 22,6 ton och har relativt små framrutor.

Samtidigt som soldaterna går utbildning för förarbevis pågår en grundlig systemkontroll av artilleripjäsen Archer. Med systemkontroll menas att man gör en noggrann genomgång av hela pjäsens tekniska system och regelverk. Det innebär också att testa hur personalen ska sitta i pjäsen och hur de ska arbeta kring den för att allt ska fungera.

Nordiskt nära samarbete

Sedan årsskiftet har två plutoner fått utbildning på Archer, hälften ingår nu i förövningen CET/FIT och åker sedan till Norge.  Personalen från A 9 ska ingå i den Norska artilleribataljonen under storövningen. Att samöva med sina norska kollegor är ingen nyhet för artilleristerna i Boden. Under instruktörsutbildningen som genomförts på A 9 har personal från Norge deltagit och även nu under CET/FIT deltar tre norska artillerister.
– Nu kan vi på förhand slussas in i det norska upplägget och det gör oss i den svenska personalen bättre förberedd för övningen i Norge, säger Martin Risberg chef på första pjäspluton.

Samträning i helgen

Från fredag eftermiddag går artilleristerna från sina egna förberedelser och förevisningar till att samöva med de andra förbanden under CET/FIT.  Att artilleripjäsen Archer är ny innebär ett stort intresse. Under onsdagen förevisades pjäsen till de kadetter från Militärhögskolan i Karlberg som just nu är på vinterutbildning i Boden. Under torsdagen fick dessutom soldater med erfarenhet från granatkastare en mer teknisk detaljerad förevisning om Archers tekniska fördelar jämfört med äldre system.
–  Archern är så mycket snabbare och smidigare än vad vi tidigare arbetat med och det är den största fördelen, arbetet vi gör nu är spännande eftersom vi testar regelverket  och ser vad som fungerar i praktiken, avslutar Martin Risberg.