Svenskt militärflyg fyller 100

Den 3 februari 1912 genomfördes den första militära flygningen i Sverige. Pilot var en av Sveriges första militära flygförare, marinlöjtnant Olof Dahlbeck. För att uppmärksamma hundraårsminnet hölls idag en ceremoni i Stockholm.

Amela Rudebark höll ett anförande om Olof Dahlbeck som gjorde den första militära flygningen i Sverige. Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten
Johan Svensson, chef för produktionsstabens flygavdelning, lade ner en krans för högtidlighålla minnet av stupade kamrater i flygvapnets tjänst.
Johan Svensson, chef för produktionsstabens flygavdelning, lade ner en krans för högtidlighålla minnet av stupade kamrater i flygvapnets tjänst. Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten
Johan Svensson, chef för produktionsstabens flygavdelning, lade ner en krans för högtidlighålla minnet av stupade kamrater i flygvapnets tjänst. Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten

För exakt hundra år sedan genomförde Olof Dahlbeck Försvarsmaktens första flygning i minus tio grader över Stockholm. Han startade och landade på isen i Värtahamnen, med ett flygplan av typ Nyrop nr 3, som byggdes på Nyrops båtvarv i Landskrona med franska Bleriot XI som förebild. Planet som var Försvarsmaktens första fick namnet Aeroplan nr 1, men kallades bara Aeroplanet, eftersom det då var det enda som fanns.

Ceremonin för att fira hundraårsminnet av det svenska militärflygets födelse hölls på Tre Vapen i Stockholm. Gäster var bland annat insatschef Anders Silwer, flygvapeninspektör Micael Bydén, och chefen för produktionsstabens flygavdelning, Johan Svensson. Amela Rudebark från ledningstaben höll också ett kort anförande om Olof Dahlbeck. Läs det här.