Spindeln i nätet

Vilket förband får understöd av artilleriet, vilket förband behöver helikopter till eventuellt skadade? Frågorna är många när flera förband gemensamt befinner sig i fiktiv strid. Brigadstaben har svaren. De leder och övar de svenska förbanden inför Cold Response.

Brigadstaben är spindeln i nätet när förbanden övar inför Cold Response. Kenneth Tuvehed, chef för den taktiska operationscentralen resonerar med bekämpningschefen Mats Rehn. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten
Bekämpningschefen Mats Rehn lyssnar på fyra radiosändare, kollar på kartan och får koordinaterna var artilleriet skjuter via datorn.
Bekämpningschefen Mats Rehn lyssnar på fyra radiosändare, kollar på kartan och får koordinaterna var artilleriet skjuter via datorn. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten
Carl- Henrik Melin uppdaterar lägeskartan i brigadstaben.
Carl- Henrik Melin uppdaterar lägeskartan i brigadstaben. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten
Bekämpningschefen Mats Rehn lyssnar på fyra radiosändare, kollar på kartan och får koordinaterna var artilleriet skjuter via datorn. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten
Carl- Henrik Melin uppdaterar lägeskartan i brigadstaben. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten

I Sverige finns det två brigadstaber, en i Boden och en i Skövde. Sedan lördag morgon övas en bataljon och delar av en artilleribataljon i hur det är att verka i brigadstrid. För att ge ett exempel kan en bataljon innehålla cirka 1000 man medan en brigad kan vara så många som 5000 man. Det gäller att koordinera förbandens anfall ute på fältet.

Brigadstaben på I 19 har byggt upp sin ledningscentral i ett av rummen i skolhuset.  Med fyra radiostationer, telefon och e-post kommunicerar staben med förbanden. Med kartor och whiteboard skapar de sig en bild av läget och tilldelar och planerar resurserna för förbanden ute på fältet.

Under denna lördag är det staberna på samtliga nivåer som ska få upplägget att fungera. Det är brigadstaben som övar bataljon-, kompani- och plutonsstaberna. Cheferna på respektive nivå befinner sig inom tilldelat område och agerar som att det vore övning med all manskap. Skillnaden är att soldaterna kommer först dagen efter.
– Utmaningen är att få alla olika förbandsdelar samövade så alla kulturella skillnader slipas bort och alla pratar samma språk.  Det är staber från Livgardet, Amfibieregementet, Trängregementet, Artilleriregementet och Norrbottens regemente som övas, berättar bekämpningschefen Mats Rehn.

Brigadstaben koordinerar och ”dukar” för att bataljonerna ska kunna genomföra sina uppgifter, det innefattar bland annat svåra transporter med helikopter, flygunderstöd så kallat Close Air Support, som alla ska verka i luftrummet vilket måste anpassas med artilleriet som skjuter granater.
– Det är väldigt enkelt att ha koll på läget. Jag lyssnar på radiotrafiken och ser på dataskärmen när artilleriet skjuter och får med kartan en komplett överblick, fortsätter Mats Rehn.

Scenariot är att bekämpa en fiktiv fiende som invaderat ett fiktivt land, Borgland. Landet invaderades i augusti 2011 då både militär utrustning och fordon stals. De svenska förbanden ingår i en multinationell insatsstyrka ska samtrimmas och bekämpa de motståndare som spelas upp i övningsmomenten.