Slutspurt för Omställningspaketet

I dagarna ”knyts säcken ihop” gällande Omställningspaketet i det Nya utbildningssystemet inom ammunitionsröjning.

Energin flödar både från de nationella ammunitionsröjningsledarna som är på kurs vid SWEDEC och de datorer de arbetar i när det gäller rapportskrivning. Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten
Datorn är ett nödvändigt hjälpmedel för den moderna ammunitionsröjningsledaren.
Datorn är ett nödvändigt hjälpmedel för den moderna ammunitionsröjningsledaren. Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten
Givande diskussioner kollegor emellan kring hur rapportmallarna ska fyllas i.
Givande diskussioner kollegor emellan kring hur rapportmallarna ska fyllas i. Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten
Precis som förr krävs det även tillgång till handböcker i en ammunitionsröjningsledares arbete.
Precis som förr krävs det även tillgång till handböcker i en ammunitionsröjningsledares arbete. Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten
Datorn är ett nödvändigt hjälpmedel för den moderna ammunitionsröjningsledaren. Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten
Givande diskussioner kollegor emellan kring hur rapportmallarna ska fyllas i. Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten
Precis som förr krävs det även tillgång till handböcker i en ammunitionsröjningsledares arbete. Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten

Under andra veckan i februari är tolv stycken nationella ammunitionsröjningsledare på kurs vid Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, SWEDEC. Kursdeltagarna är de sista att läsa kursen ur det gamla utbildningssystemet. De kommer från Karlskrona i söder till Boden i norr och samtliga försvarsgrenar är representerade.

Inriktningen

Kursen inriktar sig på handböckerna SäkI och HB Am- och minröj TF och det ansvar som ammunitionsröjningsledare har vid genomförande av ammunitionsröjningsverksamhet.

Rapporteringen

Det nya rapporteringssystem som har införts tar en stor del av tiden under veckan.

– Det är nyttigt för oss att repetera utbildningen kring rapportskrivning för det är inget vi sysslar med dagligen. Upplägget i programmet är omarbetat i och med den nya versionen, men jag känner trots allt igen mig. Förändringen som gjorts är till det bättre anser Martin Blomqvist, som arbetar som marinofficer och är en av eleverna på kursen.

Behörigheter

I och med denna kurs går även de nationella ammunitionsröjningsledarna in i det nya systemet. Exakt vad det nya systemet kommer att innehålla och hur kurslängd med behörigheter ska vara i framtiden är inte vid denna pressläggning klarlagt.

Behovet

SWEDEC planerar för ett möte, med samtliga garnisons- och förbandschefer med ansvar för ammunitionsröjning, under våren 2012 för att fastställa behov och möjligheter efter Försvarsmaktens kommande omorganisation, BasOrg 13.