Slutövning i vintermiljö

– Det har varit varierande temperatur under vinterträningen men ingen dag har haft under minus 20 grader. Fördelen med att utbilda och öva i vintermiljö jämfört med sommar period, är att eventuella felaktiga beteenden får omedelbara konsekvenser vilket individen snabbt märker och tvingas vidta rätt åtgärder. Man slarvar till exempel inte med att vårda sin utrustning såsom vapen, fordon eller enmanskök. Tar man inte hand om sig själv, sin grupp och den utrustning man har i sådana här extrema förhållanden så förlorar man ganska snart stridsvärdet, det vill säga förmågan att kunna verka, sa kompanichefen Hans Näslund

Mekaniker demonterar trasig drivaxel i -38 grader Foto: Björn Svensson/Försvarsmakten
Körning med bandvagn på oplogad väg
Körning med bandvagn på oplogad väg Foto: Björn Svensson/Försvarsmakten
Bandvagnsutbildning i Boden
Bandvagnsutbildning i Boden Foto: Björn Svensson/Försvarsmakten
Körning med bandvagn på oplogad väg Foto: Björn Svensson/Försvarsmakten
Bandvagnsutbildning i Boden Foto: Björn Svensson/Försvarsmakten

Amfibieförband skall som övriga svenska förband kunna genomföra insatser under alla årstider, i olika typer av väderlek och ljusförhållanden både nationellt och internationellt. Dessutom skall amfibiebataljonen som normalt verkar där vatten möter land också kunna genomföra markoperationer, därför övar förbandet i olika miljöer enskilt eller tillsammans med andra förband.

Att genomföra utbildning och övning i vintermiljö har i många år varit en del i amfibiesoldatens och officerens utbildning. Att lösa uppgifter i en vintrig skärgård skiljer sig avsevärt från vintermiljön i till exempel norra Sverige. En stor skillnad är bland annat kylan, i skärgården är luften betydligt fuktigare och då förbandet rör sig på vatten är risken för nedisning stor på fartyg och båtar. För att lära sig alla typer av miljöer har förbandet tränat och övat ibland annat i Arvidsjaur och Boden.

Skedesvis vinterträning inför slutövning

Förbandet har genomfört vinterutbildning och träning med början redan i slutet på 2011. Slutmålet för amfibiebataljonens vinterutbildning är den Norska försvarsmaktens stora vinterslutövning Cold response.

Utbildningen för amfibiebataljonen har varit indelat i olika skeden med en hela tiden ökad svårighetsgrad. Det inledande utbildningskedet fokuserade på att utbilda och öka den enskilda soldatens kunskap, förståelse och förmåga att fungera och strida i vintermiljö.
Det som stått på programmet har bland annat varit utbildning i hur man förebygger hypotermi eller nedkylning både genom egen- och kamrathjälp. Det har övats på skidteknik, tillpassning och packning av förläggningspulka, åtgärder vid rast under förflyttning på skidor. Att tillreda mat, rena vatten och inte minst ta hand om den personliga hygienen var också en stor del i utbildningen. Utbildningen utökades senare att omfatta allt ifrån bandvagnsutbildning till skjutövningar med granatkastare.

För att hela tiden kunna verka gäller det att ha förtänksamhet och framförhållning. Även om man inte svettas under en längre skidmarsch, gör man av med både vätska och energi som måste fyllas på för att inte bli uttorkad eller orkeslös. Börjar man se tecken på kylskador så måste de omedelbart omhändertas för att inte förvärras. I en extrem vintermiljö får det direkta konsekvenser om man inte tar hand om sig själv, sina gruppmedlemmar eller sin utrustning.

Samträning med andra förband

Under Cold response kommer amfibiebataljonen utgöra en del av en tillfälligt sammansatt mekaniserad bataljon tillsammans med bland annat Norrbottens regemente, I19 och Livgardet. Som en sista del inför slutövningen genomförs därför en två veckor lång förbandsträning i Boden. Samträningen syftar bland annat till att de olika förbanden skall lära sig varandras teknik och taktik för att gemensamt kunna lösa uppgifter under slutövningen.