Sex månader på KFOR:s högkvarter

Efter lite drygt sex månader i Kosovo avslutar såväl överste Stefan Jönsson, som förvaltare Petri Metso, sin insats vid KFOR:s högkvarter.  Trots att deras tid i KFOR inleddes med att en kosovansk polisofficer dödades och en av gränsövergångarna i norra Kosovo brändes ned, tycker båda att det har varit intensivt, lärorikt och väldigt motiverande tid.

Helikopter var ett snabbt sätt att förflytta sig under sommarmånaderna. Foto: Thomas Grevholm/Försvarsmakten
Förvaltare Petri Metso och överste Stefan Jönsson.
Förvaltare Petri Metso och överste Stefan Jönsson. Foto: Thomas Grevholm/Försvarsmakten
Förberedelser med LMT teamet från Schweiz för möte med borgmästaren i Prizren.
Förberedelser med LMT teamet från Schweiz för möte med borgmästaren i Prizren. Foto: Thomas Grevholm/Försvarsmakten
Diskussion med en fabriksägare om möjligheterna att utveckla företagets verksamhet.
Diskussion med en fabriksägare om möjligheterna att utveckla företagets verksamhet. Foto: Thomas Grevholm/Försvarsmakten
Förvaltare Petri Metso och överste Stefan Jönsson. Foto: Thomas Grevholm/Försvarsmakten
Förberedelser med LMT teamet från Schweiz för möte med borgmästaren i Prizren. Foto: Thomas Grevholm/Försvarsmakten
Diskussion med en fabriksägare om möjligheterna att utveckla företagets verksamhet. Foto: Thomas Grevholm/Försvarsmakten

Stefan Jönsson har tjänstgjort chef för Joint Effect Coordination (JEC, se faktaruta) och Petri Metso vid JEC Adminstration.
– Händelserna i norra Kosovo i slutet av juli har präglat hela vår period härnere, säger Stefan Jönsson

– Vår uppgift på JEC har varit att dels hålla ett öga på vilket sätt som händelserna i norr har påverkat resten av landet samtidigt som vi har haft ansvaret för att ta fram KFOR:s informationskampanj för att stödja operationerna i norr. Att vara chef för Joint Effect Coordination har varit väldigt spännande, säger Stefan Jönsson.

JEC har ett brett ansvarsområde inom fyra huvudområden. Det första är att samordna Joint Regional Detachments (JRD) genom att ge uppgifter och därefter följa upp vad som händer i hela landet. Det finns totalt fem JRD i Kosovo varav Sverige ansvarar för JRD Center. Det andra och tredje är att ansvara för KFOR:s informationskampanjer genom att leda både informations- och psykologiska operationer. För detta ändamål har JEC omfattande resurser i form av radiostationer, tv-studio och en tidningsredaktion. Det sista ansvarsområdet består av samverkan med civila aktörer i Kosovo som Unmik, Eulex, Kosovos olika departement och polis.

– Jag har haft ett mycket omväxlande jobb och haft möjligheten att komma ut i landet varje vecka och träffat personer med centrala befattningar i kommuner och regioner, säger Stefan Jönsson.

I de allra flesta områdena, förutom i norra Kosovo, är det en klar strävan hos befolkningen att försöka komma överrens mellan de olika folkgrupperna och att utveckla sina regioner.
– Det finns många riktigt bra exempel som vi försöker ta vara på och visa resten av landet genom våra radioprogram och tv-inslag, säger Stefan Jönsson.

– Våra samverkansteam, LMT (liaison and monitoring team), gör en fantastisk insats genom sin närvaro i det oroliga området i norra Kosovo. De kan diskutera med lokalbefolkningen och hjälpa till att reducera våld och demonstrationer. De är också en säker informationskälla både för KFOR och för lokalbefolkningen.

Petri Metso har tjänstgjort som administratör på JEC:
 – Förenklat sätt så har mitt arbete har gått ut på att stödja chefen JEC och den övriga staben med alla administrativa göromål som måste genomföras på en stab inom Nato. Detta var särdeles viktigt initialt i missionen då alla inom KFOR:s högkvarter jobbade väldigt intensivt med verksamheten i norra Kosovo, och behövde fokusera på att leverera bra produkter istället för att lägga tid på den omfattande byråkrati som finns inom en stab.
 
– Jag har även fått möjligheten och förmånen att följa med chefen JEC på hans resor och möten över hela Kosovo och då har jag fått träffa många intressanta personligheter och sett många vackra platser i Kosovo, berättar Petri Metso. 

Arbetet i en multinationell stab är alltid lika intressant tycker Petri, då man får lära känna många nya människor med olika kulturell bakgrund och erfarenheter.
 
I början av insatsperioden var det tjänst alla dagar i veckan med långa arbetsdagar. Det var först i mitten på december som staben återgick till det arbetstempo som rådde före den första augusti när de kom ned.
– Så här på slutet är det lätt att se att tjänstgöring i internationella insatser är en stor lärdom och ger en många nya erfarenheter, säger både Stefan och Petri. Nu åker båda hem och den planerade ledigheten efter insatsen är behövlig och efterlängtad.