Salut för prinsessan

Klockan tolv i dag torsdag den 23 februari, ljöd salutkanonerna på Skeppsholmen. En prinsessa var född och det saluterades med totalt 42 skott.

Salut för den nya prinsessan Foto: kristina Swaan/Försvarsmakten

Saluten skedde i två omgångar på vardera 21 skott med en (1) minuts mellanrum.

– Det kändes oerhört bra och jag är väldigt stolt över alla som var med vid saluten. Jag har känt en viss anspänning sedan jag fick uppgiften i morse klockan 05.50. Både jag och mina kollegor är stolta över att fått skjuta salut för den nya prinsessan, sa salutofficeren fänrik Magnus Fällman


Salut kommer också att skjutas fredag den 24 februari klockan 12.00 på salutstationer i Boden, Härnösand, Stockholm, Karlskrona och Göteborg