Rökutveckling på spaningsplan

Ett av Försvarsmaktens signalspaningsplan tvingades avbryta sin flygning när de fick indikationer på rökutveckling. Planet kunde landa utan dramatik på sin hemmabas Malmen utanför Linköping.

Signalspaningsflygplan av typen Gulfstream G4 S 102 B. Foto: Gösta Bolander, FBB

Alla åtta i besättningen är välbehållna. Planet ska nu undersökas för att se vad som utlöste rökutvecklingen.
Försvarsmakten har två flygplan av typen Gulfstream G4 S 102 B med uppgiften att utföra signalspaning åt FRA och båda är baserade på Malmen.