Ovärderlig hjälp vid rätt tidpunkt

Samverkan mellan flyg och markförband är ytterst värdefullt. Flygunderstödet Close Air Support ökar markförbandens förmåga att snabbt slå ut en motståndare och rädda de egna marktrupperna.

Norra Sverige har unika möjligheter att öva markstrid med understöd av flyg. Övningsterrängen och närheten mellan marktruppernas utbildande enhet på Artilleriregementet och Norrbottens flygflottilj skapar unika förutsättningar. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Forward Air Controller kommunicerar med både markförband och flyg och behöver inte se målet själv för att ge order att bekämpa fienden.
Forward Air Controller kommunicerar med både markförband och flyg och behöver inte se målet själv för att ge order att bekämpa fienden. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten
Piloterna går igenom moment för moment så att inga oklarheter råder när det senare ska genomföra sitt uppdrag.
Piloterna går igenom moment för moment så att inga oklarheter råder när det senare ska genomföra sitt uppdrag. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Vagnschefen Johan Sjöberg kontrollerar kartan innan gruppen fortsätter med nästa uppdrag.
Vagnschefen Johan Sjöberg kontrollerar kartan innan gruppen fortsätter med nästa uppdrag. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten
Forward Air Controller kommunicerar med både markförband och flyg och behöver inte se målet själv för att ge order att bekämpa fienden. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten
Piloterna går igenom moment för moment så att inga oklarheter råder när det senare ska genomföra sitt uppdrag. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Vagnschefen Johan Sjöberg kontrollerar kartan innan gruppen fortsätter med nästa uppdrag. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten

Norrbottens flygflottilj, F 21 i Luleå, stod för flygunderstödet under måndagens strider i förövningen CET/FIT. De svenska marktrupperna hade sett ut så kallade ”hot spots” på kartan, det vill säga trolig framryckningsväg för fiendestyrkan. Uppdraget för piloterna var att flyga före de svenska markförbanden och kontrollera dessa heta punkter på kartan. Marktrupperna beslutar därefter om det blir flyg eller artilleri som bäst bekämpar fienden.

Unika förutsättningar

Norra Sverige har unika möjligheter att öva markstrid med understöd av flyg.  Övningsterrängen och närheten mellan marktruppernas utbildande enhet på Artilleriregementet och Norrbottens flygflottilj skapar förutsättningar som andra nationer avundas. På några minuter har marktrupperna med hjälp av Forward Air Controller, FAC , kontrollerat luftrummet och lett in flyg som bekämpat motståndaren på exakt anvisad punkt.

Under måndagens strid var en FAC från Amfibieregementet placerad tillsammans med en sammansatt bataljonsstab i ett stridsfordon.
– Med bataljonschef, stridsledare och bataljonartillerichef samt underrättelseassistenter skötte gruppen av sex personer den indirekta bekämpningen, att slå ut en fiende utan visuell kontakt, berättar Fredrik Ågren från utbildningsenheten för Forward Air Controllers på A 9.

Säkerheten främst

När piloterna förbereder CAS, flygunderstöd till egna marktrupper, så använder de förberedelsetiden maximalt. Hela uppdraget delas upp och piloterna går igenom moment för moment så att inga oklarheter råder när det senare ska genomföra sitt uppdrag. De fokuserar på taktiken och gör omfallsplaneringar utan att tulla på flygsäkerheten. Den går alltid först.

I förberedelserna har de kontakt med markförbandens Ground Liaison Officer, GLO, som har koll på situationen på marken och hur den planerade verksamheten ser ut för egna styrkor. När piloterna närmar sig målet ropar de upp FAC på flygradio. Det gäller att vara förberedd på olika möjliga scenarion.
– Därför är kommunikationen med FAC grymt viktig, den är A och O. Om vi inte är ”on speaking terms” då kan vi inte genomföra uppdraget, säger en av piloterna.

FAC är den certifierade personen på marken som får leda in flyg. FAC tillhandahåller vägledning och orientering till flyget.  Angivelserna måste vara alldeles riktiga för att inte skada egna styrkor eller civil befolkning.

Kompetensen används flitigt under internationella insatser är för närvarande enda tillgängliga indirekta bekämpningsresursen som kan verka över hela den afghanska ytan över tiden. Förmågan tillför markförbanden en ovärderlig hjälp just när de behöver det som mest.