Officerselever i hetluften

Den treåriga utbildningen för eleverna vid officersprogrammet 2009-2012 är nu inne på den sjätte och sista terminen. Under vinterutbildningen i Boden fick de blivande officerarna något att bita i, att fördröja en mekaniserad bataljons anfall i minst åtta timmar.– En utmanande uppgift att få möta en motståndare som inte är styrd av övningsledningen, säger kadett Robin Grönholm-Hedén, gruppchef.

Elever ur Officersprogrammet 2009-2012 fick uppgiften att fördröja den mekaniserade bataljonens anfall under måndagen. Robin Grönholm-Hedén och hans grupp har precis lagt ut rök och lämnar sin stridsställning i Bodsjöby. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Försvarsmakten intresserar, här intervjuas kadetten Malin Rosén av lokalmedia som var på plats och följde måndagens anfall på Bodens södra skjutfält.
Försvarsmakten intresserar, här intervjuas kadetten Malin Rosén av lokalmedia som var på plats och följde måndagens anfall på Bodens södra skjutfält. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Robin Grönholm-Hedén visar sina kamrater vilka framryckningsvägar som fienden kan använda för att komma in i SIB-anläggningen.
Robin Grönholm-Hedén visar sina kamrater vilka framryckningsvägar som fienden kan använda för att komma in i SIB-anläggningen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Den sammansatta mekaniserade bataljonen blev ordentligt fördröjda av motståndarstyrkan från Karlberg. De första enheterna var på väg in i Bodsjöby först vid 14-tiden på eftermiddagen.
Den sammansatta mekaniserade bataljonen blev ordentligt fördröjda av motståndarstyrkan från Karlberg. De första enheterna var på väg in i Bodsjöby först vid 14-tiden på eftermiddagen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Försvarsmakten intresserar, här intervjuas kadetten Malin Rosén av lokalmedia som var på plats och följde måndagens anfall på Bodens södra skjutfält. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Robin Grönholm-Hedén visar sina kamrater vilka framryckningsvägar som fienden kan använda för att komma in i SIB-anläggningen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Den sammansatta mekaniserade bataljonen blev ordentligt fördröjda av motståndarstyrkan från Karlberg. De första enheterna var på väg in i Bodsjöby först vid 14-tiden på eftermiddagen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

I dagens officersutbildning genomförs två perioder om 2-3 veckor i subarktisk miljö. Under första året får eleverna en grundläggande vinterutbildning i Arvidsjaur. Den fokuserar på människa i kyla, det vill säga att kunna ta hand om sig själv och upprätthålla stridsvärdet trots de friktioner som till exempel sträng kyla och djup snö innebär. Under den sjätte och avslutande terminen får eleverna genomgå något som heter Krigsvetenskap påbyggnadskurs taktik mark, kursen är under två veckor förlagd i Boden och en i Kiruna.  Vinterutbildningarna planeras och stöds av Försvarsmaktens vinterenhet vid Norrbottens regemente.

En utmaning

Under måndagen drog det ihop sig till strid för deltagande förbanden i förövningen inför Cold Response. Den sammansatta bataljonen skulle genomföra tillämpat anfall på Bodens södra skjutfält. En motståndare i form av en mekaniserad styrka ur I 19 och eleverna ur officersprogrammet 2009-2012 skulle fördröja bataljonens anfall i sydlig riktning.
– Det här är en mycket utmanande uppgift för oss, med en motståndare som inte styrs av någon övningsledning måste man förbereda sig för olika möjliga scenarion, säger Robin Grönholm-Hedén.
Officerseleverna är ett kompani på cirka 100 personer som spridit ut sig i ett område där man beräknar att bataljonen ska passera under anfallet. En officer är kompanichef medan plutoner och grupper har en kadett som chef.

Hur har du och din grupp lagt upp taktiken för att fördröja bataljonens anfall?
– Min grupps ansvarsområde är den här anläggningen för strid i bebyggelse, Bodsjöby. Under gårdagen och natten har vi minerat vägarna in i byn och förberett reträttvägar. Vi tänker oss att fienden kommer in, vi öppnar eld, lägger rök och drar härifrån så snabbt som möjligt. Vi hoppas då att den anfallande styrkan ska sätta igång att söka igenom och rensa alla byggnader i byn. Ett arbete som är oerhört tidskrävande. Och det är ju precis vad vi vill, att fördröja anfallet så mycket som möjligt, berättar Robin Grönholm-Hedén.

De andra plutonerna och grupperna från officersprogrammet hade lyckats bra med uppgiften att fördröja. Anfallet inleddes tidigt på måndagsmorgonen och delar av den mekaniserade bataljonen kom till Bodsjöby först vid 14-tiden på eftermiddagen. Robin och hans kamrater i gruppen hade förberett sig rätt och kunde göra som planerat. Det blev stopp på anfallet och den mekaniserade styrkan satte igång med det tidskrävande arbetet att söka och rensa byn, men då var gruppen redan flera kilometer längre söderut i området.

Förövningen CET/FIT avslutas under tisdag och onsdag med vård och lastning för vidare färd mot Norge. Överstelöjtnant Olof Johansson, chef för den svenska kontingenten under Cold Response 2012 sammanfattar förövningen i Boden.
– Vi har genomfört en bra övning där vi har fått möjlighet att träna på rätt saker. Jag kan se att förbandens vinterförmåga har ökat väsentligt under CET/FIT.  Vi har nu bra förutsättningar för att åka upp till Norge och genomföra Cold Response på ett säkert sätt och samtidigt uppnå de mål vi har med övningen.