Ny bildförstärkare till Försvarsmakten

Marksoldaterna i insatsorganisationen får en ny bildförstärkare. Efter att de första exemplaren är levererade i februari kommer soldaterna att kunna bära den på huvudet, med eller utan hjälm, eller montera den på sitt vapen.

Tanken är att alla soldater på marken ska ha en bildförstärkare i sin utrustning. Foto: FMV

Tanken är att alla soldater på marken ska ha en bildförstärkare i sin utrustning. Tillsammans med så kallade laserpekare och vapenlampa ger det möjlighet att sikta och avfyra vapnet på ett säkert sätt, även i mörker.

Den första grundbeställningen kommer att följas av optionsbeställningar för att täcka försvarets hela behov, enligt planerna för insatsorganisationen 2014.

Tekniken för bildförstärkare har funnits i decennier och flera leverantörer finns på marknaden. Försvarsmaktens nya bildförstärkare är tillverkad av det grekiska företaget Theon Sensors S.A. och de första 160 exemplaren lämnas över av Försvarets Materielverk, FMV, till Försvarsmakten den 20 februari.