Medvetenhetsutbildning vid Polismyndigheten

För en tid sedan var personal från SWEDEC hos Polisen i Eksjö och utbildade administrativ personal inom säkerhetsmedvetenhet. Nu har även delar av Polismyndigheten i Kalmar län haft besök av lärarna.

Utbildning inom säkerhetsrutiner och handhavande av inlämnat gods för administrativ personal vid Polisen Foto: Petter Ottosson / Försvarsmakten
Patrik Johansson, lärare vid SWEDEC, höll en generell redovisning kring rutiner för inlämnade objekt.
Patrik Johansson, lärare vid SWEDEC, höll en generell redovisning kring rutiner för inlämnade objekt. Foto: Petter Ottosson / Försvarsmakten
Chefen för 3.EOD avdelningen, kapten Johan Lönnefelt, förevisade bland annat sprängdeg för personalen.
Chefen för 3.EOD avdelningen, kapten Johan Lönnefelt, förevisade bland annat sprängdeg för personalen. Foto: Petter Ottosson / Försvarsmakten
Patrik Johansson, lärare vid SWEDEC, höll en generell redovisning kring rutiner för inlämnade objekt. Foto: Petter Ottosson / Försvarsmakten
Chefen för 3.EOD avdelningen, kapten Johan Lönnefelt, förevisade bland annat sprängdeg för personalen. Foto: Petter Ottosson / Försvarsmakten

I den dagliga kontakt administrativ personal vid Polisen har med civilbefolkning, där det kan gälla till exempel inlämning av vapen och ammunition, behöver personalen en viss del av medvetenhet gällande säkerhet. För sin administrativa personals räkning efterfrågade därför poliskontoret i Eksjö en utbildning kring säkerhetstänk från Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, SWEDEC.

Utbildning

Utbildningsenheten har sammanställt en Medvetenhetsutbildning passande för civilanställda vid Polisen. Två olika utbildningstillfällen har genomförts och utöver Eksjö är det poliskontoret i Västervik som besökts.

Deltagare

Under en halvdagsutbildning närvarade utöver den egna administrativa personalen i Västervik även representanter från övriga delar i Polismyndigheten i Kalmar län; så som Hultsfred, Oskarshamn, Vimmerby och Kalmar.

Ett femtontal av kontorens växel- och receptionspersonal lyssnade till lärarna från SWEDEC. Bland annat redovisade Patrik Johansson en generell genomgång kring föremål som lämnas in på polisstationer som till exempel vapen, ammunition och pyrotekniska ämnen. 

Rutiner för hantering av inlämnat gods och det säkerhetstänk som bör gälla vid arbetsmetoderna behandlades under dagen av kapten Johan Lönnefelt.

Rustade

I ett försök att göra sin administrativa personal ytterligare medveten kring handhavande och säkerhetstänk är nu de berörda poliskontoren en bra bit på väg.