Lavinkartan – en livlina

Förövningen inför Cold Response handlar till stor del om att bemästra klimatet. Att klara det naturliga hotet på ett ofarligt sätt.  Deltagarna ska känna sig säkra på smala halkiga bergsvägar till hur de ska agera vid snölaviner. Där är konsten att tyda en lavinkarta ett måste för alla.

Att öva i Norges fjällvärld kräver vinterkunskaper utöver det vardagliga. Där är konsten att tyda en lavinkarta ett måste för alla. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Officerare i en norsk lavingrupp under Cold Response 2010 rekognoserar och bedömer här lavinrisk i trakten av Setermoen.
Officerare i en norsk lavingrupp under Cold Response 2010 rekognoserar och bedömer här lavinrisk i trakten av Setermoen. Foto: MSG Donald Sparks/U.S. Army
Officerare i en norsk lavingrupp under Cold Response 2010 rekognoserar och bedömer här lavinrisk i trakten av Setermoen. Foto: MSG Donald Sparks/U.S. Army

Under tisdagen hölls en inledande gemensam information för soldaterna som nu under veckan genomför sin förövning i Boden.  Exercishuset vid I 19 var fyllt till sista plats med ett hundratal förväntande soldater från olika delar av landet. I den varma lokalen kändes fjällvärlden verkligen långt borta men budskapet från övningsledningen var tydlig och gick hem. Det finns risker att öva i fjällmiljö.  Nyckeln är kunskap och säkert agerande för att slippa olyckor.

Säkerhet på vägarna

CET/FIT, som förövningen kallas, Combat Enhancement Training/Force Integration Training, tar steget vidare från utbildningspaketet ”Kallt väder”. Att öva i Norges fjällvärld kräver vinterkunskaper utöver det vardagliga. Här gäller det att framföra fordon i extrem vintermiljö. Det innebär bland annat köra på ett säkert sätt på höga bergsvägar med stup vid sidan av. De smala serpentinvägarna har dessutom ofta kraftig lutning. Förarna får därför under tiden i Boden öva med snökedjor på smala vägar, hala underlag och i branta backar.

Det gäller inte bara att köra försiktigt och säkert. Att verka i kalla vinterförhållanden kräver förberedelse inför alla tänkbara scenarion. Extra varma kläder och vatten tillhör grundutrustningen. Blir gruppen stillastående ute på fjället ska de vara förberedda. Det är nyckelordet under CET/FIT i Boden, att vara förberedd och på så sätt öka säkerheten.

Att tyda en lavinkarta är också ett krav som ställs på samtliga deltagare. De svenska förbanden får ut en säkerhetsbroschyr väl på plats i Norge men går redan nu igenom och repeterar hur förbanden undviker att befinna sig i riskområden. En del är att följa lavinkartan för att alltid hålla koll på säkerheten.

Från fjäll till öppet hav

Terrängen som erbjuds under Cold Response är fjäll, fjordar, myrar och sjö till åkermark. Under dessa förhållanden ska 15 500 deltagare från 15 olika länder samöva.  Mellan 12- 21 mars pågår då Norra Europas största militärövning .  Förövningen i Boden ger deltagande förband kompletterande vinterutbildning i strid, motortjänst, sjukvårdstjänst men också samövning av ingående förband. Allt genomförs i vintermiljö med fokus på de förhållanden förbanden ska verka i under övningen i Norge.