Kustjägare på vita vidder

Samövningen och miljöträningen inför Cold Response fortsätter. För kustjägarna på Amfibieregementet är det andra gången sedan början av februari man är i Norrbotten och vässar vinterkunskaperna.– Det här är bra för oss, man känner att man blir en bättre soldat när man får öva mycket vintertjänst, säger Jakob Werner, spaningssoldat på kustjägarplutonen.

Kustjägarsoldater från Amfibieregementet på vita vidder i Norrbotten. Förövningen inför Cold Response ger ökad kunskap, förståelse och förmåga att fungera och strida i vintermiljö. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Jag känner att man blir en bättre soldat när man får öva mycket vintertjänst”, säger Jakob Werner.
”Jag känner att man blir en bättre soldat när man får öva mycket vintertjänst”, säger Jakob Werner. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
” Vi har största fokus på säkerheten” säger Erik Pallin, övningsledare.
” Vi har största fokus på säkerheten” säger Erik Pallin, övningsledare. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Jag känner att man blir en bättre soldat när man får öva mycket vintertjänst”, säger Jakob Werner. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
” Vi har största fokus på säkerheten” säger Erik Pallin, övningsledare. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Meterdjup snö, öppna snöklädda vidder på Kusträsk skjutfält ett par mil norr om Boden. Det är normalt sett ingen miljö man förknippar med kustjägarsoldater från Amfibieregementet. Men när de svenska enheterna ska förbereda sig för norra Europas största vinterövning lämnas ingenting åt slumpen.
– Att träna i så svåra förhållanden som möjligt gör det många gånger enklare att lösa sina uppgifter. ”Train hard, fight easy” brukar vi säga, fortsätter Jakob Werner.

För Jakob och hans kamrater bestod torsdagens program av skarpskjutning med skidor eller snöskor på fötterna.
– Under en sådan här övning ligger fokus på säkerheten. Det gäller att kunna hantera vapnet säkert trots friktioner som kyla, snö, skidor, stavar som trasslar och handskar som ska av och på, berättar löjtnant Erik Pallin, övningsledare.

Ökar bataljonens förmåga

Den sammansatta mekaniserade bataljonen som åker till Cold Response består av personal från I 19, Livgardet och Amfibieregementet.
– Den kustjägarpluton vi på Amfibieregementet har satt samman är en mix av flera funktioner, det är riktigt duktiga soldater, flera av dem har varit anställda sedan 2010.  Plutonen består av en understödsgrupp med granatgevär och kulspruta, en prickskyttegrupp med prickskyttegevär 90 och automatgevär 90 samt en attackdykargrupp, säger Erik Pallin och fortsätter:
– Övningen i Norge genomförs i omväxlande terräng från höga fjäll till kustland och stora öppna fjordar. Vår medverkan gör att den mekaniserade bataljonens förmåga ökar ytterligare en dimension i och med att vår naturliga stridsmiljö är just kustnära zoner.

Andra svängen till Norrbotten

För soldaterna från amfibiebataljonen är övningen CET/FIT den andra vinterutbildningsperioden i Norrbotten sedan början av februari. Under veckorna 5-6 genomförde bataljonen det inledande utbildningsskedet med fokus på att öka den enskilde soldatens kunskap, förståelse och förmåga att fungera och strida i vintermiljö. Vinterutbildningen har varit indelat i olika skeden med en hela tiden ökad svårighetsgrad och soldaterna fick prova på riktigt extrem vinterkyla med temperaturer ner till närmare 40 minusgrader.
– Vi ser nu att den förra svängen hit upp gav mycket bra resultat, den här veckan har soldaterna snabbt kommit upp i god förmåga vad gäller exempelvis skidåkningen. Det syns att de har börjat känna sig trygga i vintermiljön, berättar löjtnant Patrik Andersson, biträdande övningsledare.

– När vi kommer till Norge blir det en ny utmaning för oss att bli fordonsburna, vi är ju ett förband som normalt går på köl. Men det ska nog gå bra. Vi känner oss redan väl förberedda vad gäller vinterförmågan, avslutar Patrik Andersson.