Kampen mot IED

Försvarsmakten har tagit ytterligare ett steg framåt för att bemöta och bekämpa det hot som lED (lmprovised Explosive Device) utgör för Isaf-styrkorna i Afghanistan.

Det multinationella kriminaltekniska laboratoriet är grupperat i Kabul. Foto: MN-TEL
Ett inlämnat prov analyseras i det mobila labbet.
Ett inlämnat prov analyseras i det mobila labbet. Foto: MN-TEL
Labbet är välförsett med olika typer av analysutrustning.
Labbet är välförsett med olika typer av analysutrustning. Foto: MN-TEL
Ett inlämnat prov analyseras i det mobila labbet. Foto: MN-TEL
Labbet är välförsett med olika typer av analysutrustning. Foto: MN-TEL

IEDer som grävts ned, placerats i bilar eller på personer är det största hotet mot de Isaf-styrkor som befinner sig i Afghanistan. Det finns många sätt att angripa detta hot och numera betraktas varje detonerad eller odetonerad IED som en brottsplats. Speciellt sammansatta grupper dokumenterar och samlar in bevis från platsen och skickar dessa vidare till ett kriminaltekniskt laboratorium. Labbet genomför traditionella kriminaltekniska undersökningar, men också andra analyser. Fördelen med att ha dessa laboratorier på plats i Afghanistan är att resultat och rapport kan levereras efter några dagar istället för veckor som det skulle ta om bevismaterialen måste skickas till labb i Europa eller i USA. Informationen används för att bättre kunna skydda sig mot liknande attacker och för att samla in bevis för senare juridisk hantering.

Under hösten 2010 och våren 2011 planerades och byggdes det första multinationella kriminaltekniska laboratoriet med initiativ och support från EDA (European Defence Agency) för att levereras till Kabul i mitten av 2011. Labbet är baserat på containrar och är byggt så att det går att flytta om det skulle behövas. Labbet har bland annat förmåga till analys av elektronik, data, kemiska ämnen, fingeravtryck och DNA. Bemanningen är multinationell och hämtad från de EU-länder som är med i EDA. Frankrike är huvudansvarig nation.

Sverige har varit med i projektet från start och har tagit på sig att bemanna en kemistbefattning under 2012. Magnus Ekblad, som vanligtvis ansvarar för det mobila C-labbet vid SkyddC, blev den första att tillträda befattningen. Efter månader av förberedelser i allt från forensisk medvetenhet till ren militär utbildning är han nu på plats på Camp Warehouse i Kabul.

– Om man ser till själva labbet och allt runt det så fungerar det förvånansvärt bra. Rapporterna som levereras håller hög standard och vi har en bred förmåga som klarar av att svara på de flesta frågeställningar. Det är verkligen intressant att ställas inför alla dessa nya och intressanta frågeställningar, säger Magnus.