Jimmy, blivande soldat

– Att vara med i Hemvärnet är en möjlighet att hjälpa till och bidra när det behövs, säger Jimmy Rosengren, 19 som gör sin grundläggande militära utbildning, GMU på P 4. GMU är vägen in i Försvarsmakten både som anställd soldat och som tjänstgörande hemvärnssoldat.

Jimmy och de övriga GMU-rekryterna på ett av utbildningens teoripass. Foto: Emma Fors/Försvarsmakten

Jimmy har hittills tjänstgjort under fyra veckor men tycker att hans förväntningar redan har uppfyllts. Sammanhållningen i gruppen bättras på konstant då man umgås en hel del och utvecklas tillsammans.

– Man har redan gått igenom en stor utveckling, man får utmana sig själv i psykiska och fysiska situationer och med hjälp av det så lär man sig sina gränser och ges då en möjlighet att tänja på dem,  säger Jimmy

P 4 var Jimmys förstaval under mönstringen då det var det närmaste regementet att göra GMU på. Han tycker det är skönt att slippa resa långt och är nöjd över möjlighet till att genomföra utbildningen så pass nära hemmet.

– Jag bestämde mig för att välja hemvärnet i oktober då det var mönstring, säger Jimmy och berättar att han ska studera till hösten.
– Det är det som gör hemvärnet speciellt, man ges en möjlighet till att vara aktiv inom Försvarsmakten även om man inte vill vara det på heltid, man får även tid till att arbeta eller plugga.

 

 

Nu är det ansökningsperiod för den GMU som startar i augusti. Både för dig som vill bli soldat på P 4 och för dig som vill bli hemvärnssoldat.