Iskallt nordiskt samarbete under ytan

Dykpersonal från fyra av de nordiska länderna finns under veckan i Boden för att testa olika typer av dykutrustning.– Inom ramen för det Nordiska samarbetet och Nordefco arbetar vi nu tillsammans när vi ska anskaffa ny utrustning.  Här i Boden finns de ultimata förutsättningarna för att testa att utrustningen uppfyller de krav vi tillsammans ställer, berättar Jerry Lindén från DNC i Karlskrona.

Tre nationer dyker upp ur den iskalla Luleälven, från vänster: Kenneth Larsen, Danmark, Petri Pekkala, Finland och Jerry Lindén, Sverige. Även norska dykare deltog i materieltesterna men genomförde inte dykningar vid just detta tillfälle. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

DNC som är förkortningen för Försvarsmaktens dykeri- och navalmedicinska centrum, har det övergripande ansvaret för all dykeriverksamhet inom Försvarsmakten. Centrat leder utveckling och utbildning inom dykerifunktionen i såväl ett nationellt- som ett internationellt perspektiv. För utbildning och testverksamhet i subarktiskt klimat samarbetar centrat med Norrbottens regemente och Försvarsmaktens vinterenhet i Boden.

Nordisk samarbete

Under 2009 togs ännu ett steg för att fördjupa det nordiska samarbetet genom inrättandet av Nordefco, Nordic Defence Cooperation. Samarbetet omfattar hela bredden av Försvarsmaktens verksamhet, logistik och underhåll, utbildning och övning, operativ verksamhet såsom luft- och sjöövervakning, internationella insatser och materielanskaffning.

Syftet med det nordiska försvarssamarbetet är att stärka parternas nationella försvar, undersöka gemensamma synergieffekter och finna effektiva gemensamma lösningar. Det närmare samarbetet mellan försvarsmakterna ska, genom ökad arbetsdelning och effektiva samverkanslösningar, bidra till en effektiviserad resursanvändning, bredd i den militära förmågan liksom förbättrad internationell samverkansförmåga för Försvarsmakten.

– Vi är idag endast 200 dykare i Försvarsmakten, att kravställa, testa och upphandla utrustning kostar ju oerhörda pengar för så pass få användare. Att kunna samarbeta med våra nordiska grannländer när det gäller anskaffande av utrustning, men även utbildning och övningar är helt enkelt ett måste i dag, berättar kapten Daniel Lindman, dykeritjänstledare vid Försvarsmakten vinterenhet på I 19.

Centrum för vinterdyk

Torsdagen den 26 januari beslutades att funktionen för dykning i subarktisk miljö ska vara kvar i Boden.
– Jag gläds mycket åt det beslutet, här uppe finns de absolut bästa förutsättningar och den unika kompetens inom dykning i subarktisk miljö som vi måste ha. Som till exempel nu då vi tillsammans med dykpersonal från Finland, Norge och Damnark testar utrustning, säger Jerry Lindén, chef för utvecklingsavdelningen vid DNC.

– När vi kommer upp hit har personalen dukat bordet åt oss. Vi slipper flera timmars förberedelsearbeten, som att ta upp vakar och röja snö fram till dykplatserna. Det innebär att vi får ut mesta möjliga tid till dykning och det är guld värt för oss, fortsätter Jerry Lindén.

Daniel Lindman är också mycket nöjd med testveckan.
– Vi har verkligen kunnat utnyttja tiden effektivt, fram till och med onsdag har vi redan hunnit med 25 dyk, och det är väldigt mycket i dessa förhållanden när temperaturen har legat på dryga 20 minusgrader hela tiden.

Det som testats under veckan är bland annat utrustning för lufttillförsel, aktiva värmevästar, masker, värmeunderställ och videoutustning.