Gränslöst miljösamarbete

I samband med att Försvarsmakten förbereder sig inför Cold Response 2012 besöker tre norska mark- och miljöofficerare Boden. Allt för att utöka ett redan befintligt samarbete som startade 2005.– Det började med en namnkontakt och nu har vi ett utvecklat samarbete som intensifieras under större övningar, säger Mikael Köhler vid I 19.

Ett nordiskt samarbete stärks i mark- och miljöspåret genom kontinuerliga erfarenhetsutbyten. Från vänster: Tomas Blom, Ove Andressen, Yngve Sletten, Roger Heiskel och Mikael Köhler. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Mikael Köhler spikar upp plåten som betyder ”körning i terräng bakom skylten är förbjuden”. Orsaken kan vara fornlämningar eller fridlysta växter.
Mikael Köhler spikar upp plåten som betyder ”körning i terräng bakom skylten är förbjuden”. Orsaken kan vara fornlämningar eller fridlysta växter. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Mikael Köhler spikar upp plåten som betyder ”körning i terräng bakom skylten är förbjuden”. Orsaken kan vara fornlämningar eller fridlysta växter. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten

Att skapa goda relationer med det civila samhället är en mark och miljöofficers huvudsakliga arbetsuppgift, både under övningar och i det dagliga arbetet.
– Vi inom Försvarsmakten måste få göra lite knepiga saker som att bullra, stänga av vägar och gör de inte alla tycker om. Det viktigaste är då att ta kontakt med berörda parter före, under och efter övningar. Har några skador skett måste det regleras, antingen genom ersättning eller också reparation. Försvarsmakten har som de flesta vet ett uppdrag att genomföra övningar och övrig utbildningsverksamhet i egna områden och på civil mark, säger Mikael Köhler, mark- och miljöofficer vid I 19.

Förevisningar

Mikael Köhler har sedan 2006 besökt sina norska kollegor vid ett antal tillfällen och då särskilt under övningen Cold Response. Nu var det dags för de norska kollegorna att komma till Sverige under förberedelseövningen CET/FIT.
– Det viktigaste med besöket är gå igenom orderpunkter och annan dokumentation. Jag vill även att de norska kollegorna ska se hur vi förbereder oss och vilka utbildningar vi genomför med förbanden. Viktigt är också att det känner till vår organisation och hur vi arbetar på hemmaplan.

Under tiden i Boden får de också vara med om förevisningar, bland annat vilken bärighet en preparerad myr kan ha under årets kallaste period samt hur tunga fordon uppför sig på isar och i snörika förhållanden.

Uppgiften under Cold Response

Mark- och miljöofficerarna från Sverige kommer att ingå i övningsledningen och sitta tillsammans med de norska kollegorna.
– Uppgiften är att följa upp förbanden som deltar. Vår arbetsuppgift är i huvudsak att följa upp de svenska förbanden. Gemensamt för oss alla är att se till att orderpunkterna mark och miljö följs. Samtidig som vi självklart hjälper varandra över landsgränserna. Den mest prioriterade uppgiften för oss är drivmedelsspill där vi följer vissa förutbestämda rutiner. Naturligtvis regleras även andra skador på mark och miljö, avslutar Mikael Köhler.