Försvarets kompetenser skapar möjligheter för näringslivet i Blekinge

Måndagen den 13 februari genomfördes ett seminarium i Karlskrona med temat ”Försvarets kompetensförsörjning – en möjlighet för regionens arbetsgivare”.  Som bekant pågår just nu en stor förändring av Försvarsmaktens personalförsörjningssystem. Värnplikten har avskaffats och soldater såväl som officerare är nu anställda inom försvaret. Detta är en fråga som berör hela samhället och som även öppnar många spännande möjligheter för näringsliv och andra arbetsgivare.

Överbefälhavare Sverker Göransson beskrev det nya personalförsörjningssystemet som en samhällsreform där alla måste bidra. Foto: Försvarsmakten/Håkan Jönsson

Vad kan regionen erbjuda duktiga män och kvinnor för jobb den dag den lämnar Försvarsmakten och på så sätt stanna i regionen?  Idag kan soldater och sjömän anställas i maximalt åtta år i sträck. Därför är det viktigt att civila arbetsgivare vet vilka kompetenser som de tidigare sjömännen har och kan värdesätta dessa. Det finns ett stort behov av att informera om vad det innebär att vara anställd i Försvarsmakten idag. Många vittnade om att man inte förstått vad övergången från värnplikt till anställda inneburit, i form av ökad kompetens. Exempelvis den ledarskapserfarenhet man får i Försvarsmakten var något som lyftes fram som attraktivt.

En annan nyhet som verkligen kräver engagemang och nytänk, är de tidvis tjänstgörande. Dessa ska dela sin tid mellan Försvarsmakten och sin vanliga civila arbetsgivare. I huvudsak jobbar man på sin ordinarie arbetsplats men vissa tider gör man tjänst i Försvarsmakten. Självklart ställer detta krav på förstående och kompromisser mellan de båda arbetsgivaren. Poängen är att den civila arbetsgivaren ska få tillbaka en mer kompetent och utbildad medarbetare efter sina perioder inom Försvarsmakten.

Dagen till ära hade Region Blekinge, Länsstyrelsen i Blekinge, Karlskrona kommun, Ronneby kommun, Karlshamns kommun och Försvarsmakten inbjudit viktiga aktörer i regionen. Arbetsförmedlingen, Kockums AB, Ericsson, Dynapac, Telecom city, Kustbevakningen med flera, deltog som inbjudna.

Försvarsminister Sten Tolgfors och ÖB Sverker Göranson fanns med bland dem som intog talarstolen under dagen. Man förklarade att Försvarsmakten inte kan genomföra den här stora förändringen själva, utan det krävs att hela samhället hjälper till.

Alla deltagare verkade positiva vid dagens slut och konstaterade att detta var starten till något nytt. Utmaningen att samarbeta över gränserna har börjat.