”Det fungerar i praktiken”

En fungerande logistikkedja är själva förutsättningen för att soldater i fält såväl som stabspersonal ska kunna göra sitt jobb. Utan mat på bordet, rätt utrustning och tillgång till adekvat vård är det svårt att behålla ett högt stridsvärde.

Logistikchef Bengt Andersson ser över utrustningen i ett av sjukvårdsfordonen. Foto: Erik Berglund/Försvarsmakten
Kirurgen Jim Viksten (till höger) berättar om den vård hans team kan erbjuda i fält.
Kirurgen Jim Viksten (till höger) berättar om den vård hans team kan erbjuda i fält. Foto: Erik Berglund/Försvarsmakten
Bengt Andersson utanför vårdcentralen på Camp Northern Lights, den så kallade Role 1:an.
Bengt Andersson utanför vårdcentralen på Camp Northern Lights, den så kallade Role 1:an. Foto: Erik Berglund/Försvarsmakten
Kirurgen Jim Viksten (till höger) berättar om den vård hans team kan erbjuda i fält. Foto: Erik Berglund/Försvarsmakten
Bengt Andersson utanför vårdcentralen på Camp Northern Lights, den så kallade Role 1:an. Foto: Erik Berglund/Försvarsmakten

En som känner till det här bättre än de flesta är Bengt Andersson. Som Försvarsmaktens logistikchef reser han regelbundet runt till platser där svensk trupp verkar för att se vad som fungerar och vad som kan göras bättre. Tidigare har han besökt Tchad, inför den svenska insatsen där, och Kosovo. Nyligen var han också på plats i Afghanistan.

– Det bestående intrycket är att det fungerar. Soldaterna får mat och sina sängplatser och ammunitionen kommer fram, säger han.

Enligt Bengt Andersson har Försvarsmakten gjort ständiga förbättringar och överlämningarna från en kontingent till en annan går allt bättre.
– Dessutom har sjukvårdssystemet utvecklats och sjukvården verkar fungera mycket bra. Vi har också fått egna MEDEVAC-helikoptrar (Medical Evacuation, sjukvårdshelikoptrar som transporterar skadade), säger Bengt Andersson.

Logistikchefen blev också informerad om det så kallade Push-konceptet som innebär att transporter körs ut från CNL, av specialutbildade soldater, i stället för att personal på de andra camperna ska behöva avdela egna resurser för att åka till CNL eller Marmal och hämta. En lösning som, enligt logistikansvariga på CNL, gjort det lättare att styra gods- och persontransporterna så att soldaterna kan fokusera på annat.
– Det är ju riktigt bra. Jag uppfattar att det fungerar i praktiken, säger Bengt Andersson.