Budskap som påverkar

Försvinn från området om ni vill överleva. Så rakt och direkt kan budskapet låta från ett psykologiskt operationsteam till lokalbefolkningen i ett krigshärjat område.– Det är lätt att få människor att lyssna när det gäller deras överlevnad men ibland behöver vi utöva inflytande på ett mer undermedvetet plan, säger Sebastian Bay från analysgruppen inom psykologiska operationer, psyops.

Förbandets containrar innehåller radiostudio och mobilt tryckeri. Uppe på taket producent Mattias Burling, nere till vänster tekniker Hans Westerberg och till höger producent Angelina Håkansson. Foto: Försvarsmakten
”Huvuduppgiften för oss under förövningen och i Norge blir att få ihop hela processen, se till att allt fungerar i en militär miljö”, säger Sebastian Bay från psyops analysgrupp.
”Huvuduppgiften för oss under förövningen och i Norge blir att få ihop hela processen, se till att allt fungerar i en militär miljö”, säger Sebastian Bay från psyops analysgrupp. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten
Psyops sprider budskapen främst genom möten och samtal men även genom egentryckta produkter och radiosändningar. Radioproducenten Mattias Burling kör den tyngsta lastbilen med stora radiostudion upp till Norge.
Psyops sprider budskapen främst genom möten och samtal men även genom egentryckta produkter och radiosändningar. Radioproducenten Mattias Burling kör den tyngsta lastbilen med stora radiostudion upp till Norge. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten
Lucas Linne uppe i stora radiomasten som är 30 meter hög.
Lucas Linne uppe i stora radiomasten som är 30 meter hög. Foto: Försvarsmakten
”Huvuduppgiften för oss under förövningen och i Norge blir att få ihop hela processen, se till att allt fungerar i en militär miljö”, säger Sebastian Bay från psyops analysgrupp. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten
Psyops sprider budskapen främst genom möten och samtal men även genom egentryckta produkter och radiosändningar. Radioproducenten Mattias Burling kör den tyngsta lastbilen med stora radiostudion upp till Norge. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten
Lucas Linne uppe i stora radiomasten som är 30 meter hög. Foto: Försvarsmakten

Under förövningen till Cold Response deltar dryga 20 personer ur en psyopspluton från Ledningsregementet. Till stor del hela förbandet är med på förövningen i Boden, en analysdel, en mediadel, ett taktiskt psyopsteam kallat TPT och stabspersonal. Hemma på Ledningsregementet är ett insatsberett TPT-team och ett är insatt i Afghanistan. 

Tidigare under veckan körde plutonen upp från Enköping med sina mobila radiostationer och tryckeri fördelade på fyra lastbilar med containrar. Transporten blev första övningsmomentet som gick via inlandet istället för den relativt raka europavägen, E 4:an. 

När en konflikt är i behov av att de inblandade ändrar sin attityd och sitt beteende är så kallade psykologiska operationer en lösning. Det kan handla om allt från att få lokalbefolkningen att rösta i ett val, rapportera in kriminell verksamhet eller få en speciell målgrupp att överlämnar sina vapen.

Analyserar och utformar

Analysgruppen inom psyops tar fram en målgruppsanalys och vilka verktyg som behövs för att nå ut med sitt budskap. Analysdelen tar fram ett tema och grova utkast på vad som bör sägas. Sen tar mediagruppen vid och utformar budskapen som ska nå befolkningen eller eventuell fiendestyrka.

Förmågan att sända fjällradio från sin mobila studio blir ett delmoment under Cold Response. Inför övningen i Norge förbereds nu radioprogram, logotyper, affischer och en facebooksida.
– Det kanske låter enkelt men vi är ett krigsförband, utmaningen för våra mediagrupper är att de ska kunna göra sitt jobb under väpnade konflikter, säger Sebastian Bay.

En miljon flygblad

De specifika taktiska psyopsteamen, TPT, består av sex personer uppdelade på en chef, ställföreträdare, förare, signalist och en stridssjukvårdare. Det ställs stora krav på att varje deltagare har en så kallad god fältduglighet och en bakgrund i markstrid och underrättelsetjänst. Gruppen eskorterar övriga psyopsmedlemmar. Det betyder att varje gång en person ur mediagruppen ska åka ut från basen för att göra reportage åker TPT-gruppen med för att göra uppdraget säkert.
– Vi jobbar så fort som uppdraget kräver, under insatsen i Libyen tog vi i mediagruppen fram en miljon så kallade flyers som släpptes från flygplan ner till befolkningen i Tripoli. Allt skedde samma dag som vi fått uppdraget, berättar radioproducenten Mattias Burling.

Sänder live i Norge

Under Cold Response har förbandet fått tillåtelse att sända i det norska radionätet, tre personer ur mediagruppen ska sända live två pass varje vardag och ett längre under helgdagar. Det gäller att få så många lyssnare som möjligt under två veckor. Setermoen blir centrat för de blivande regionala radiosändningarna som går under namnet Cold FM.