Brand ombord

Även när fartygen ligger till kaj övas  det som faktiskt kan hända på riktigt. Denna gång en brand inombords, och en besättningsmedlem som saknas. Räddningstjänsten larmas alltid direkt när fartyget ligger i hamn men räddningsarbetet måste sättas igång omedelbart av besättningen.

Det är viktigt att snabbt ge räddningstjänsten information om vad som hänt. Foto: Försvarsmakten/HMS Ulvön
Rökdykarna gör sig klara på kajen.
Rökdykarna gör sig klara på kajen. Foto: Försvarsmakten/HMS Ulvön
Den skadade förbereds för avtransport till sjukhus.
Den skadade förbereds för avtransport till sjukhus. Foto: Försvarsmakten/HMS Ulvön
Rökdykarna gör sig klara på kajen. Foto: Försvarsmakten/HMS Ulvön
Den skadade förbereds för avtransport till sjukhus. Foto: Försvarsmakten/HMS Ulvön

När fartygen är till sjöss är allting bemannat och klart för att hantera striden, men när fartyget ligger till kaj är oftast delar av besättningen inte ombord. Då gäller det att med tillgängliga resurser hantera situationen.

–Att larma räddningstjänsten är naturligt, men besättningen gör själva alltid sitt yttersta för att rädda liv och att fartyget skall klara sig så bra som möjligt, säger fartygschefen på minröjningsfartyget HMS Ulvön, Martin Göth. Utan fartyget kan vi inte utföra våra uppgifter och leverera det som Försvarsmakten efterfrågar. Hon är både vår arbetsplats och vårt hem.

Det är trots allt en stor organisation som sätts igång. Fartyget skadesöks, livräddande rökdykarinsats genomförs, oberoende släcksystem driftsätts, sjukvårdspersonal förbereder avtransport av skadade, samverkan påbörjas. Allt detta görs av en liten, men väl övad, besättning. Därför är dessa övningar tillsammans med räddningstjänsten viktiga.