Våra krav vid rekrytering ligger fast

Att vara soldat eller sjöman i Sveriges Försvarsmakt är något att vara stolt över. Så har det varit historiskt och så kommer vi att se till att det blir också i framtiden, skriver Försvarsmaktens personaldirektör Per-Olof Stålesjö i en replik på Svenska Dagbladets Brännpunkt.

Svenska soldater och sjömän har ett mycket gott anseende internationellt. Från våra insatser i Afghanistan, Kosovo, över Libyen och utanför Somalia får vi beröm. Inte sällan för våra enskilda medarbetares kompetens. Andra länder frågar från tid till annan hur vi bär oss åt för att fostra soldater och sjömän som fungerar både i grupp men som också har kloka individuella tankar och förmåga att fatta riktiga och viktiga beslut.

Det som fått försvarsutskottsledamoten Johan Forssell att ta till pennan och skriva att statusen för anställda i Försvarsmakten är hotad är en artikel i måndagens SvD. Där lyfts ett av tre förslag fram – ett förslag att bredda basen för dem som har rätt att söka till grundläggande militär utbildning (GMU). Emellertid är det så att den nuvarande inriktningen är att ha kvar de behörighetskrav vi har i dag och se vilka behov och möjligheter som finns att besluta om eventuella undantag.

Förslaget att bredda basen ligger inte närmast beslut, men det finns och diskuteras. Ändå – inget beslut har fattats.

Och än viktigare:

Även om kraven för att genomföra den grundläggande utbildningen skulle ändras så har vi inga planer att ändra på de krav vi har för anställning. Där kommer det – precis som i dag – finnas samma medicinska, psykiska och fysiska krav. Till det godkänd genomförd GMU. Det kan innebära att några personer som saknar den grundläggande gymnasiekompetensen kan komma ifråga för en provanställning i Försvarsmakten.

Det kan vi leva med. Med stolthet.

Per-Olof Stålesjö
personaldirektör Försvarsmakten